Kylans negativa hälsoeffekter undersöks i Norrland – 35 000 personer tillfrågas

17 FEB 2015
Skrivet av :

Kyla-9-460x180

Kylan vintertid ökar risken för skador och sjukdomar. För att få mer kunskap om vilka som blir sjuka och hur besvären kan förebyggas skickades förra veckan en stor och viktig enkät ut till 35 000 personer i de fyra nordligaste länen.

Undersökningen leds av Tohr Nilsson, överläkare och specialist i arbets- och miljömedicin, doc. vid Arbets- och miljömedicinska kliniken, Sundsvalls sjukhus, tillsammans med Ingrid Liljelind, forskare, doc, yrkes- och miljöhygieniker Arbets- och miljömedicin, Norrlands universitetssjukhus, Umeå universitet.
”Vårt kalla klimat påverkar vår hälsa och ökar såklart risken för förfrysningsskador – men även för stroke, hjärtinfarkt samt muskel- och ledsmärta. Vi kan dessutom bli sämre om vi redan är sjuka i till exempel kärlkramp eller har så kallade vita fingrar, astma eller kroniskt obstruktiv lungsjukdom, KOL. Risken att drabbas av influensa, luftvägsinfektioner och inflammation i öron och urinvägar ökar också under vintern. Det är dessutom flest personer som dör under den kallaste perioden av året” skriver Västerbottens läns landsting, VLL, i ett pressmeddelande.
Den enskilt viktigaste faktorn för att inte skadas när vid arbetae eller vistelse utomhus är kunskap om hur riskerna med kyla kan hanteras och bemästras. Det handlar alltså inte bara om rätt kläder utan snarare om rätt kunskap!
Landstingen i Västerbotten, Norrbotten, Västernorrland och Region Jämtland/Härjedalen satsar nu genom arbets- och miljömedicin på att ta fram aktuell kunskap om kyla och hälsa i Norrland. Det saknas särskilt kunskap om vilka personer eller grupper som är speciellt utsatta för hälsorisker vid kyla.
”Vi vet också för lite om i vilka situationer i dagens samhälle som riskerna är förhöjda. Ogynnsam klädsel, övertro på att dagens kommunikationsmedel inte ska krångla och förlorat riskmedvetande kan vara nya riskfaktorer värda att bevaka. Globala förändringar i vårt klimat och beredskap inför större plötsliga omslag i väderlek, temperatur och nederbörd likaså”, skriver VLL.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.