Kräver snabbt besked om stambanan – Norrtåg hotar att sluta köra

20 FEB 2015
Skrivet av :
norrtag

Sträckan Boden – Bastuträsk en 17 mil lång flaskhals för tågtrafiken på stambanan i övre Norrland.

 

Kris hotar tågtrafiken i norr. Detta sedan Trafikverket aviserat ytterligare hastighetsbegränsningar mellan Boden och Bastuträsk. Norrtåg hotar att sluta med trafiken på sträckan. Samtidigt kräver företrädare för näringsliv, politik och myndigheter snabba besked om åtgärder av regeringen.

Den dåliga standarden på stambanan genom övre Norrland hotar att få drastiska konsekvenser. Inte nog med att förseningar och stopp kostar stora belopp för industrin. Nu hotar Norrtåg att helt upphöra med trafiken om ingen görs.
Trafikverkets förvarning att ytterligare sänka hastigheten, till maximalt 70 kilometer i timmen för både gods- och persontrafik, upprör känslorna. Det kan, enligt ledande politiker i de båda nordligaste länen, orsaka ökad ekonomisk och konkurrensmässig belastning för näringslivet i norra Sverige.

”Situationen är djupt allvarlig och därför begär vi skyndsamt samtal mellan representanter från regionens näringsliv, myndigheter och regeringskansliet med såväl infrastrukturminister Anna Johansson, närings- och innovationsminister Mikael Damberg och Trafikverkets GD Gunnar Malm”, skriver Per Bondemark, ordförande Näringslivets Transportråd, Sven-Erik Österberg, landshövding, Norrbotten, Maria Stenberg (S), landstingsråd, Norrbottens läns landsting, Britta Flinkfeldt-Jansson (S), ordförande, Kommunförbundet Norrbotten, Maria Höglander, vd, Norrtåg AB, Thor Persson, ordförande Västerbottens Handelskammare, Erik Bergkvist (S), regionråd, Region Västerbotten, Magdalena Andersson, landshövding, Västerbotten, och Peter Olofsson (S), landstingsråd, Västerbottens läns landsting i ett gemesamt uttalande till regeringen.
Det spårbyte som påbörjades under 2014 och som var planerat att forceras under 2015 och slutföras under 2016 har stoppats på grund av omprioriteringar, något som företrädare för norra Sverige skarpt motsatt sig.
”Riskerna är mycket stora med en järnvägsräls som inte håller för trafik med fullgod kapacitet och dessutom längs en sträcka med enkelspår utan möjlighet till omledning. En urspårning skulle få omfattande ekonomiska konsekvenser för näringslivet i norra Sverige. Dessutom skulle stora industrier i södra Sverige och Europa drabbas på grund av uteblivna leveranser”, fortsätter uttalandet som avslutas:
”Mot denna bakgrund är vår begäran att regeringen snarast ger Trafikverket nödvändiga direktiv som säkerställer att spårbytet på Stambanan genom Övre Norrland delen Bastuträsk-Boden genomförs med ett slutförande år 2016.”

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.