Att hålla hälsan vid liv

14 FEB 2015
Skrivet av :

Fredagen var fjärde dagen av äldre och anhörigveckan där det handlade om njuta, förebygga och bevara hälsan, där PRO stod för stora delar av programmet.


Med information om PRO:s aktiviteter, studiecirklar, friskvård, resor försökte de få ut information till fler intresserade.

Bengt Wernesjö visade bilder och berättade via teckentolkar om PRO-resan till Abisko, utifrån hur han upplevde resan.

Under dagen gavs det även information om bistånd av biståndshandläggare, PRO kören tog ton och studiecirkelredovisning från ”Från inbrott till benbrott”.

Roger Bohman från räddningstjänster berättade om brandsläcknings metoder, och sedan avslutades det hela med seniordansuppvisning.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.