Polarbröd självförsörjande på förnybar el

28 JAN 2015
Skrivet av :

vind 1Polarbröds fyra vindkraftverk är i drift. Det betyder att koncernen är helt självförsörjande på förnybar el.
– När också det fjärde verket är i full gång för oss, passerar vi en milstolpe: Nu tillför vi nätet lika mycket förnybar el som Polarbagerierna använder, säger Roger Borgeryd, VD i koncernens dotterbolag Polarkraft AB.

Roger Borgeryd.

Roger Borgeryd.

I höstas tilldelades Polarbröd Stora Förnybarhetspriset av Svensk Vindenergi för sin konsekventa strävan efter hållbara lösningar som nu även inkluderar egna investeringar i förnybar el. Under 2014 visade Polarbröd vägen för ett hållbart företagande genom att investera och låta bygga fyra egna vindkraftverk som ska försörja bagerierna med förnybar el. Lördagen den 24 januari togs det fjärde och sista verket i drift.

Polarbröd är ett norrländskt familjeföretag i femte generationen.

Anna Borgeryd.

Anna Borgeryd.

– Vi har bakat norrländska kakbröd i vår familj sedan 1879. Vi har på senare tid insett att civilisationen står inför stora försörjningsutmaningar. För att kunna erbjuda bröd i minst fem generationer till arbetar vi därför med en omställning av våra flöden, säger Anna Borgeryd, Styrelseordförande och en av Polarbröds huvudägare.

För att kunna fortsätta baka bröd i generationer framöver vill Polarbröd erbjuda största möjliga brödnjutning med minsta möjliga resursanvändning. Polarbröd har en lång tradition av satsningar på resurseffektiva och smarta lösningar. Med ett eget ägande av vindkraftsproduktion säkerställs stabila elkostnader, samtidigt som det ger ett betydelsefullt bidrag till uppsatta klimat- och hållbarhetsmål .

– Vi vill vara med och säkra en uthållig försörjning av samhället, och vår målsättning är att vara helt hållbara 2022. Det känns roligt och meningsfullt att nu 2015 nå i mål vad gäller elen som driver våra bagerier och frysar. Nu jobbar Polarbröd vidare med de tuffare utmaningarna, där vi också behöver samarbeta med andra aktörer för att nå fram till hållbara lösningar: jordbruksledet, de fossilfria transporterna och emballaget, konstaterar Anna Borgeryd.

Fakta om Polarbröds vindkraftverk:

Bösjövarden i Mora kommun:

Tre Nordexverk om 2,5MW vardera i en park om totalt 9 vindkraftverk.

Mässingberget i Orsa kommun:

Ett Vestasverk på 2MW i en park mer totalt 11 verk.

Total förväntad årsproduktion för samtliga fyra verk uppgår till ca 32,5GWh

(Polarbröds elanvändning låg 2013 på ca 32GWh)

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.