Norrbotten ett närande län

19 JAN 2015
Skrivet av :

Femhundringar15 procent av landets industriinvesteringar under åren 2011-2013, den högsta exporten per capita och en av de mest populära svenska turistdestinationerna. Tillväxten i Norrbotten är snart i nivå med Stockholmsområdet.

Detta presenteras i en rapport, “Norrbottens roll i samhällsekonomin”, från Luleå tekniska universitet, LTU.

– Det är viktigt att det finns nyanserade och vetenskapligt grundade bilder som kan bidra till kunskapsunderlaget om Norrbotten. De rapporter som tas fram bidrar till ny och viktig kunskap som hjälper oss att ta mer välgrundade beslut för att främja utvecklingen, säger Sven-Erik Österberg, landshövding, till näringslivssajten Norrbottens affärer.

Rapporten slår hål på myten att Norrbotten är ett tärande län. Tvärt om bidrar länet till Sveriges ekonomi på ett positivt sätt. Nämnas bör att rapporten beställts av länsstyrelsen i Norrbotten.

Källa: LTU och Norrbottens Affärer

Om Skribenten
Frida är en inspirerad tvåbarnsförälder som kan liknas vid en schweisisk armékniv; multifunktionell till max. Förutom idéer producerar hon annonser och artiklar. Brinner för (och med) byaanda och drömmer om världsfred.