Lägsta antalet omkomna i brand på 2000-talet

För andra året i rad visar preliminär statistik på att antalet omkomna i bränder är under 100. Antalet döda i bränder har minskat under flera år men under 2014 har minskningen varit påfallande stor. Jämfört med 2013 har antalet omkomna minskat med 21 % och antalet dödsbränder med 20 % meddelar MSB i ett pressmeddelande.

msb

– Vad den kraftiga minskningen av antalet omkomna beror på är ännu för tidigt att säga då vi ännu inte har alla uppgifter om brandorsaker och övriga omständigheter vid bränderna, säger Mattias Strömgren, olycksutredaren på MSB och fortsätter:

– Vi hoppas kunna göra en grundlig analys av bränderna för att kunna få klarhet i vilka förhållanden som bidrar till färre döda i bränder. Det vi hittills har noterat är att antalet omkomna i brand i småhus minskat under året samt att antalet omkomna män minskat mot tidigare år.

Antalet män har minskat bland de omkomna och under 2014 var det 45 män mot genomsnittliga 71 (2009-2013). Antalet omkomna kvinnor ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, 31 mot genomsnittet på 39. Tidigare år har det varit en tydligare skillnad mellan könen, men förra året var det en jämnare fördelning.

20141201_brandvarnare

Med en fungerande brandvarnare och 6 kg pulversläckare kan man göra en första insats för att förhindra att en bostad brinner ner.

– Det är ännu för tidigt att säga om det är en bestående nedåtgående trend då antalet omkomna i brand är relativt få och variationen är slumpmässig. I arbetet med den nationella strategin arbetar vi bland annat för att minska antalet omkomna i brand. Preliminära siffror för 2014 tyder på att vi är på rätt väg, men statistiken kan förändras och det är svårt att veta hur det nya året kommer att bli, säger Mattias Strömgren.

– Vi måste fortsätta arbetet med att öka medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand. Det är inte alla som vet att en bostad kan vara övertänd snabbare än räddningstjänsten hinner fram.  Vi på Brandskyddsföreningen, tillsammans med MSB, räddningstjänsterna och flera andra aktörer, rekommenderar alla att ha brandvarnare, brandsläckare och brandfilt hemma, säger Anders Bergqvist, generalsekreterare Brandskyddsföreningen Sverige.

”Med fungerande brandvarnare och 6 kg pulversläckare kan man göra en första insats för att förhindra att en bostad brinner ner”

– Alla har inte möjlighet att testa brandvarnare själv och det vi sett genom åren är att det är många äldre och personer med nedsatt funktion/rörlighet som omkommit i brand. Så om du möter äldre släktingar nu under helgerna, varför inte passa på att testa deras brandvarnare och se över deras brandskydd, säger Anders Lundberg.

– Nästa steg nu är att gå igenom de rapporter vi har fått in och göra en analys av vad årets minskning kan bero på och för att veta vad vi ska satsa på framöver inom Nationell strategi för att stärka brandskyddet för den enskilda människan. Inom strategin kommer vi även att analysera de 6000 bränder som inträffar i bostäder varje år, avslutar Anders Lundberg, MSB.

Så arbetar MSB

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka eller en kris.

Här tipsar brandskyddsföreningen på hur ni får ett brandsäkert hem.

Brandskyddsf_reningen_rgb_stor_21[1]

 

Källa: msb.se

 

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.