Kostnadsfri workshopserie med fokus på företagsutveckling

02 DEC 2014
Skrivet av :

Fram till och med den 20 januari har ortens företagare chans att gå på fyra stycken kostnadsfria workshops. Träffarna, som hålls på Polar Hotel, fokuserar på företagsutveckling av befintliga företag.

20141202_semina_001

Seminariedeltagarna hälsas välkomna av Pär Jonsson, Sofia Sundh och Owe Johansson

Bakom satsningen står kommunens näringslivskontor, som hoppas att uppslutningen blir bra och att resultatet blir positivt.

– Det här är första gången vi kör med det här upplägget och jag hoppas att det finns ett intresse och att vi kan köra något sånt här även framöver, berättar Sofia Sundh, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun.

Ledningsgrupp och styrelse

Träffarna är helt fristående från varandra och den 2 december hölls den första föreläsningen. Den inbjudne gästföreläsaren Unto Fagerkull, från Fagerkull Affärskonsult, tog upp vikten med att ha en ledningsgrupp och styrelse i företaget, samt vilka möjligheter det finns för att få externt stöd.

– Dagens utgångsläge är hur, eller på vilket sätt och vad man kan tänka på om man faktiskt vill växa i ett företag. Och då kommer vi in på styrelse, bland annat då för att få ur det mesta ur företaget, berättar Unto Fagerkull.

Varför är det så viktigt ha en styrelse?

– Allt för att bringa ordning och reda till att hålla lite fokus längre fram i tiden och inte bara vara i vardagen och gräva precis där man står. Deras uppgift är att se framåt i tiden, var ska vi, varför ska vi dit och hur kommer vi dit. Sen är det ju så att alla företag som är aktiebolag måste enligt aktiebolagslagen ha en styrelse, betonar han.

Stärker befintliga företag

Träffarna riktar sig till företagare som vill utveckla sin verksamhet och ta steget längre.

– Det är väldigt viktigt för tillväxten för kommunen att inte glömma bort de som redan finns och som har ambition att växa, berättar Sofia Sundh.

Varje träff pågår under fyra timmar på Polar Hotel och kommande områden som kommer att tas upp är:

  • 9 december: Utveckla rutiner för kvalitet, process och andra viktiga områden för att stärka sig som leverantör. (sista anmälningsdag är 5 december)
  • 13 januari: Marknadsexpansion. Hur ökar vi och når nya kunder och marknader? (sista anmälningsdagen är 9 januari)
  • 20 januari: Ledarskap och vision. Vad kan jag tänka på i min roll som ledare? (sista anmälningsdag är 16 januari)

Anmälning till seminarierna gör hos:

20141202_semina_puff

Sofia Sundh, Älvsbyns kommun, telefon 174 81 eller sofia.sundh@alvsbyn.se

TEXT: ROBIN NILSSON, FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.