Snart öppnar nytt industriområde

14 DEC 2014
Skrivet av :

I årets första Älvsbybladet berättades det om de attraktiva industritomterna som gick åt som smör i solskenet. Anders Nilsson Vd på Älvsbyns fastigheter låter meddela att det än finns kvar några tomter som står redo för de företag som vill bygga.

– Det finns bara 4 stycken industritomter kvar på gamla industriområdet, berättar han.

Redan intresse för det nya industriområdet

Utöver industritomterna som finns håller kommunen även på att bereda nya, som redan är heta. Det nya industriområdet kommer att ligga nära återvinningscentralen på marken som vetter mot Kanisbacken (se kartan).

– Vi har redan fått intressenter som vill etablera sig på det nya området och det känns bra. Nästa steg är att göra en inventering för vad det kommer att kosta med vägar, vatten och avlopp säger Anders Nilsson.

Sysselsättningen ökar i Älvsbyns kommun

För en kommun är sysselsättningen viktigt för dess utveckling. Sysselsättningen inom kommunen har enligt Statistiska centralbyrån (SCB) ökat med 219 nya jobb på 2 år, det är en del av förklaringen med vår befolkningsökning. Kommunen bygger inte bara för framtiden. Det är en tillväxt nu.

Fler vill etablera sig i kommunen

Älvsbyns kommuns roll är att säkra infrastruktur. Det är en lång process att ta fram nya industritomter. Kommunen vill inte att tomterna ska hinna ta helt slut innan det nya området är klart och därför har arbetet redan hunnit en bra bit på väg.

Du hittar kartan över det nya industriområdet här.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.