Säkrare fyrverkeri

31 DEC 2014
Skrivet av :

Ökad kunskap krävs för att minska fyrverkeriolyckor och Myndigheten för Skydd och Beredskap (MSB) startar kampanj för säkrare nyårsfirande.

20130418_fyrverkeri_puff-460x180

Under 2000-talet har förändrad lagstiftning och ökad information om riskerna gjort att antalet olyckor med fyrverkerier halverats i Sverige. Men fortfarande skadas varje år omkring 100 personer så allvarligt av fyrverkerier att de måste uppsöka sjukhus. Nyårsafton är den dagen på året då flest svenskar skadas av fyrverkerier.

Inför nyår satsar MSB därför på en informationskampanj för att öka kunskapen om riskerna med fyrverkerier och hur de används på ett säkrare sätt. Kärnan i kampanjen är 10 tips för ett säkrare nyårsfyrverkeri.

De 10 tipsen delas också ut av alla försäljare av fyrverkerier i Sverige. På DinSäkerhet.se som är MSB:s webbplats för privatpersoner om risker och säkerhet finns även informationsfilmer och checklistor om hur fyrverkerier ska användas på rätt sätt och en sammanställning av gällande lagstiftning. Kampanjen består främst av annonsering på Internet och budskap i sociala medier under hashtagen #firasmart

En nyhet för i år är ett förbud mot större fyrverkeriraketer, med över 75 grams krutvikt, sedan den 15 maj 2014. 2002 infördes en 18-årsgräns för att få använda utomhusfyrverkerier och 2010 tydliggjordes att det är olagligt att köpa fyrverkerier till minderåriga.

– Vår målsättning med kampanjen är att bidra till att ännu färre drabbas av fyrverkeriolyckor under nyår. Vägen dit går via ökad kunskap om hur man hanterar fyrverkerier på ett säkert sätt och att fler följer lagen och inte köper fyrverkerier till personer under 18 år, säger Marcus Årskog, som är projektledare för kampanjen på MSB.

Filmen 10 råd för ett säkrare fyrverkeri på MSB:s kanal på YouTube.

Detta gäller lokalt i Älvsbyn om fyrverkeri

Älvsbyns kommun informerar om att följande gäller för fyrverkeri i Älvsbyn.

Älvsbyns kommun endast är tillåtet att använda pyrotekniska varor från kl 12.00 under påskafton, valborgsmässoafton och nyårsafton samt därpå följande dag till kl 03.00. Under övriga tider på året krävs alltid tillstånd av polismyndigheten.

Tillstånd av polismyndigheten krävs alltid för att få använda pyrotekniska varor på följande platser:

I anslutning till Nybergas särskilda boende
I anslutning till Ugglans särkilda boende
I anslutning till Fluxens sevicehus
I anslutning till Violens servicehus

Det är förbjudet att använda pyrotekniska varor närmare än 100 meter från ovannämnda serviceboenden.

Var vänlig respektera dessa tider. Tänk på våra husdjur och vilda djur!

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.