Riksdagspolitiker imponerade av Älvsbyns företag

03 DEC 2014
Skrivet av :
Pär Jonsson, näringslivschef, höll i trådarna för den senaste Företagarfrukosten.

Pär Jonsson, näringslivschef, höll i trådarna för den senaste Företagarfrukosten. FOTO: STERLING NILSSON

Besök av riksdagspolitiker, en uppdatering av Bolidens planer för Laver och en presentation av Norrbotten Handelskammare. Det var vad som stod på den verbala menyn vid senaste Företagarfrukosten på Polar Hotell.

 
Nyligen hade Älvsbyn besök av ett antal riksdagspolitiker. Träffen arrangerades av Ingela Lekfalk, regionchef för Företagarna i Norrbotten. Tre företagsbesök gjordes; Älvsbyhus, Polarbröd och P Lundbergs plåtslageri.
– Det som genomsyrade besöken var företagarnas synpunkter om transportbidraget, sjuklönen och kompetensfrågorna. Frågor som till stor del hanteras på riksnivå. Respektive företag presenterade även sina framgångsfaktorer. Våra besökare var imponerade av den framtidsanda som finns hos våra företagare på orten, förklarade Pär Jonsson, näringslivschef.
Kent Johanson, VD Älvsbyhus, påminde om betydelsen av Transportstödet.

Kent Johanson, VD Älvsbyhus, påminde om betydelsen av Transportstödet.

Kent Johansson, VD på Älvsbyhus, tog bland annat upp betydelsen av Transportstödet.
– Tack vare transportstödet kan vi leverera hus till Stockholm och anställa folk i Älvsbyn. Transportstödet gör Sverige rundare och är någonting som fungerar i verkligheten. Därför är det viktigt att stödet bevaras, sammanfattade Kent Johansson, VD, på Älvsbyhus.
Lotta Lundberg berättade om småföretagarnas vardagsbekymmer som sjuklöneansvar och jakt på kompetens.

Lotta Lundberg berättade om småföretagarnas vardagsbekymmer som sjuklöneansvar och jakt på kompetens.

Lotta Lundberg, på P Lundbergs Plåtslageri, betonade vikten av utbildningar för kompetensförsörjningen. Hon framförde också önskemål om lättnader i sjuklöneansvaret för företagen.
Detta var synpunkter som politikerna tog till sig av.
– Jag upplevde det som att de lyssnade, säger Lotta Lundberg.
Vad beträffar Laver så meddelade Pär Jonsson att Boliden följer planerna. Den nedgång som drabbat Northland och LKAB gäller efterfrågan på järn. Det som i media benämns som en gruvkris handlar i själva verket om en råvarukris. Priset på järnmalm har halverats. Det gäller inte koppar.
– Prognosen för koppar ser bra ut. Det senaste seklet, från åren 1900 till år 2007 har väldens behov av koppar varit 608 miljoner ton. Prognosen för 25 år från år 2007 till år 2032 visar på ett behov av 680 miljoner ton, konstaterade Pär Jonsson.
Det senaste året har priset på järnmalm halverats. Marknadspriset har minskat från 140 dollar per ton hösten 2013 till dagens pris på 70 dollar per ton. Priset på koppar har däremot legat stabilt på 6 700 dollar per ton det senaste året. Samtidigt har priset på zink har stigit med 16 procent, från 1,900 dollar per ton hösten 2013 till dagens nivå på 2,200 dollar per ton.
– Olika råvaror har olika drivkrafter, en del råvaror drivs av infrastruktur och andra råvaror drivs av konsumtion. En ökande del av konsumtion i Kinas BNP driver upp behovet av koppar. Andra länder växer också inom konsumtion ex. Indien och delar av Afrika, förklarade Jonsson.
Läs mer om Laver och råvarupriserna på Pär Jonssons blogg, och ett tidigare inlägg på Älvsbyn Just nu. 
Robert Forsberg, en av sex anställda på Norrbottens Handelskammare.

Robert Forsberg, en av sex anställda på Norrbottens Handelskammare.

Deltagarna på Företagarfrukosten fick också en presentation av Norrbottens Handelskammare som funnits i 110 år och som ägs och drivs av sina 300 medlemsföretag.
– I Norrbotten finns otroliga möjligheter. Vi vill bidra till Sveriges, Europas och hela världens välfärd, förklarade Robert Forsberg, en av sex anställda på Norrbottens Handelskammare.
Han berättade att norrbottningarnas självbild förbättrats på senare år.
– Från att tidigare ha utmålats som en bidragsberoende del av landet känner vi nu stolthet över att vara en tillväxtmotor för Sverige.
Opinion, internationell handel, infrastruktur, kompetens och rena affärer är några av de frågor som Norrbottens Handelskammare främjar genom sitt arbete.
Elisabeth Nordström, ordförande i Företagarna Älvsbyn.

Elisabeth Nordström, ordförande i Företagarna Älvsbyn.

På mötet berättade också Elisabeth Nordström, ordförande för Företagarna i Älvsbyn, om den undersökning som visar att företagen i Älvsbyn har bästa värdetillväxten.
– Nästan så man trodde att siffrorna inte var sanna, förklarade Elisabeth.
Läs mer om företagens värdetillväxt på Pär Jonssons blogg och i ett tidigare inlägg på Älvsbyn Just Nu.
Lars-Erik Granberg. delägare i Granbergs Buss, berättade om det senaste företagsförvärvet.

Lars-Erik Granberg. delägare i Granbergs Buss, berättade om det senaste företagsförvärvet.

Lars-Erik Granberg, delägare av Granbergs Buss, berättade om förvärvet av Brändöbuss.

 Vi kommer nu att finnas etablerade i tre av de fyra orterna inom fyrkanten, nämligen Älvsbyn, Piteå samt Luleå. Förutom dessa orter finns vi även etablerade i Arvidsjaur. 
Granbergs Buss har efter förvärvet 40 bussfordon i sin flotta.

Läs mer om Granbergs Buss här…

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.