Nytt hopp för gruva i Glommerträsk: ””Ett projekt med potential som vi nu börjat förstå”

14 DEC 2014
Skrivet av :

Copperstone-norraHoppet om en gruva i grannkommunen Arvidsjaur stiger. Detta sedan bergmästaren Åsa Persson förordat att en bearbetningskoncession beviljas för den så kallade Eva-fyndigheten utanför Glommersträsk. Nu ligger bollen hos regeringen. En gruva skulle skapa 300-400 arbetstillfällen.

Per Storm, VD Kopparberg Mineral AB,

Per Storm, VD Kopparberg Mineral AB,

– Vi ser nu fram mot en snabb hantering och en positiv bedömning från Regeringens sida säger Per Storm, VD Kopparberg Mineral AB, i ett pressmeddelande från bolaget.

Fyndigheten ligger i gränslandet mellan Arvidsjaur, Piteå och Skellefteå kommun. Den upptäcktes 2005 och är framförallt intressant för den höga förekomsten av zink.

Större än vad bolaget först trodde

Bolaget som undersöker fyndigheten heter Norrliden Mining och är ett intressebolag under Kopparberg Mineral AB. I närheten av Eva-fältet ligger också Svartliden. Tillsammans kallas de för Copperstoneområdet.

Förnyade studier av förekomsterna visar att området bör betraktas som ett sammanhängande projekt och att det omfattar ett ”exploration target” om 60-100 miljoner ton med ett metallinnehåll motsvarande 1,0 – 1,25 procent kopparekvivalenter (benämning på en beräkning för ingående värdemetaller som koppar, silver, guld, zink och bly där summan anges till motsvarande halt av koppar).

– Detta är bland det mest intressanta som hänt i svensk prospektering på senare tid. Den omtolkning som vi nu färdigställt har alltså resulterat i ett betydligt större och mer sammanhängande projektområde än vad vi tidigare trott, säger Per Storm i en kommentar på bolagets egen hemsida. och fortsätter:

– Även om siffrorna innehåller osäkerheter bygger tolkningen på en substantiell mängd information och detta måste betraktas som ett projekt med en utomordentlig potential som vi först nu har börjat förstå. Projektet är en omfattande koppar-silver-guld mineralisering som kan utvecklas till en mineraltillgång av internationell klass.

Bergmästare Åsa Persson. FOTO: STERLING NILSSON

Bergmästare Åsa Persson. FOTO: STERLING NILSSON

Dubbla riksintressen

Tidigare har länsstyrelsen i Norrbotten har tidigare sagt nej till en gruva i området på grund av de effekterna på rennäringen. Men bergmästaren gör en annan bedömning. Därför får regeringen sista ordet.

– Vi är glada över Bergmästarens ställningstagande och nöjda med att det omfattande arbete bolaget har lagt ner för att erhålla en bearbetningskoncession för Eva-förekomsten nu delvis burit frukt, säger Storm, som har respekt för oron bland renägarna i den berörda samebyns Mausjaur.

– Vi har full förståelse för att en gruvexploatering innebär betydande störningar för renskötseln och vår utgångspunkt är att minimera störningarna med olika skyddsåtgärder, berättar han för tidningen Norran och förklarar att bolaget fört långgående diskussioner med samebyn.

Frågan komplicers av att både rennäringen och Eva-fyndigheten pekas ut som riksintressen.

Går allt planenligt kan gruvdriften vara igång inom tre till fem år. Men det beror på regeringens handläggningstid och processen för en framtida miljöansökan.

Kopparbergs VD har i en tidigare intervju sagt att Copperstone gruvan skulle kunna innebära 300-400 arbetstillfällen. Vid en start av gruvan 2021 beräknas produktionen pågår till år 2045.

Kopparberg Mineral AB är ett mineralprospekteringsbolag. Bolagets långsiktiga strategiska målsättning är att skapa ett betydande mineralbolag genom investeringar i prospektering. Kopparberg Mineral har totalt elva undersökningstillstånd om cirka 3 300 hektar, en bearbetningskoncession om 11 hektar och äger drygt 15 % i intressebolaget Nordic Iron Ore AB samt 50 % i intressebolaget Norrliden Mining AB. G&W Fondkommission är Certified Adviser till Kopparberg Mineral AB.

Källa: Kopparberg Mineral AB, Bergsstaten, Regeringen och Norran

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.