Ny bostadsförsörjningsplan med fokus på framtiden

15 DEC 2014
Skrivet av :

Alla medborgare ska ha möjlighet att leva i goda bostäder. Just nu pågår en uppdatering utav kommunens bostadsförsörjningsplan för att kunna klara av nutidens och framtidens behov.
– Syftet med det här är att man ska se hur efterfrågan ser ut och vad vi behöver göra för att Älvsbyn ska ha bostäder i beredskap som motsvarar den kommunala visionen och framtida efterfrågningar, berättar Helena Öhlund, Älvsbyns kommunalråd.

Tidigare i år ändrade regeringen lagen gällande kommunernas bostadsförsörjningsansvar som trädde i kraft vid millenniumskiftet. Lagen innebär att samtliga kommuner i Sverige måste ta fram egna riktlinjer för bostadsförsörjningen i kommunen som måste godkännas av Kommunfullmäktige (KF) vid varje mandatperiod. Förutom en ändring i lagen finns det även ett mål att utöka antalet bostäder i landet med 250 000 innan år 2020.

Älvsbyns kommun har anlitat Annie Arnqvist, arkitekt och konsult från Arnqvist & Sivenbring AB, för att plocka fram det material som kommer att presenteras i KF 2015.

Annie Arnqvist

Annie Arnqvist

Positiva förslag från inbjudna

Den 20 oktober bjöds fastighetsägare och förvaltare in till ett samråd där Annie presenterade arbetet. De närvarande fick komma med egna synpunkter och förslag på vad dom tror skulle locka fler att flytta hit och hur man skulle kunna lösa den rådande bostadsbristen.

– Jag tyckte att det var en positiv stämning och många bra och konkreta tankar. Men jag tror att det kommer att behövas mer möten, mer samverkan, mer idéer. Kanske till och med idéer som kanske verkar konstiga i första anblick för att klara den här utmaningen, för att det är inte helt enkelt. Men med ett gott samarbetsklimat så kommer man mycket långt.

Några utav förslagen var att göra fler bostäder vid exempelvis sjöar och framförallt värna om miljön och kulturen, eftersom det är stor efterfrågan på dessa två.

”Det var bra kvalité”

Ett par dagar efter samrådet träffade Annie kommunens politiker för att höra deras visioner och förslag. Även om inte alla inbjudna politiker valde att komma kunde de närvarande deltagarna lämna mötet nöjda.

– Det var bra kvalité den dagen, vi var ganska överens politiskt, berättar Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.