Multiprofessionellt team

15 DEC 2014
Skrivet av :

Från februari 2013 finns ett multiprofessionellt team upprättat i kommunens nyrenoverade och anpassade lokaler på Ugglans bottenplan.

Teamet består av ett antal professioner i form av biståndshandläggare, sjuksköterskor, arbetsterapeuter, sjukgymnaster, bostadsanpassningshandläggare, syn- och hörselkonsult, anhörigstödjare. Personalsyrkan består av ca 25 personer och ansvarig enhetschef är Annelee Mickelsson.

Varje profession utför arbete inom sitt yrke, som kan vara allt från myndighetsutövning till hälso- och sjukvård i hemmet. Den största vinsten med att alla nu sitter samlokaliserade har varit att resurserna kan användas på ett mycket mer effektivt sätt.

Multiprofessionella teamet samlat en vanlig dag till ROS-möte.

Multiprofessionella teamet samlat en vanlig dag till ROS-möte.

I stället för att ringa runt och försöka hitta tillfällen att träffas, samlas teamet till ett gemensamt möte varje morgon som benämns ROS (Resurs- och samordningsmöten). Vid detta möte finns alla professioner representerade och där kan teamet snabbt och enkelt samordna sina resurser på ett effektivt sätt.

Syftet med ett multiprofessionellt team är att kunna erbjuda en personcentrerad, ändamålsenlig och kvalitetssäker verksamhet. Målet är att individen ska var i centrum och stöd och hjälp ska ges i rätt tid på rätt nivå.

Utvecklingsarbetet pågår fortlöpande och verksamheten arbetar i dag mot att förtydliga kommunikationen inom och utom organisationen.

Det multiprofessionella teamet kallas också för ”hälso- och sjukvårdsteamet”.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.