Kommunen satsar på lärlingsutbildning

08 DEC 2014
Skrivet av :

Efter årsskiftet startar kommunen upp sin första lärlingsutbildning. Utbildningen är riktad till de som vill bli undersköterskor och istället för att arbeta på skolan hela veckan arbetar eleven den större delen av tiden hos en riktig arbetsgivare.

– Det jag ser som en fördel för eleven är att man får vara ute i verkligheten direkt och får läsa sina kurser praktiskt, berättar Helena Hansson, rektor på Älvsbyns gymnasium och vuxenutbildningen.

Vården skriker efter sköterskor över hela landet och många färdigexaminerade studenter får jobb efter genomförd utbildning. Kommunen är mitt uppe i en satsning där man kommer att kunna erbjuda lärlingsutbildning på vuxenutbildningen till de som vill utbilda sig till just undersköterska. Istället för att sitta vid skolbänken fem dagar i veckan kommer man istället att blanda teori på skolan med praktisk utbildning ute på fältet hos en riktig arbetsgivare.

Helena Hansson och Magnus Norberg tror på den nya satsningen.

Helena Hansson och Magnus Norberg tror på den nya satsningen.

Öppnar för fler möjligheter

– Det här är både en möjlighet och en utmaning för oss. Vi kommer att arbeta med arbetsgivare som tar emot elever ute på arbetsplatsen fyra dagar i veckan. Eleven pluggar sen som vanligt en dag på skolan, berättar Helena Hansson, rektor på Älvsbyns gymnasium och vuxenutbildningen.

På arbetsplatsen kommer eleverna att ha kompetenta handledare som kommer att finnas där för eleven och hjälpa denne att utvecklas inom yrket. Magnus Norberg, vårdlärare på vuxenutbildningen, ser positivt på satsningen.

– Som lärare känns det spännande och nytt. Älvsbyns kommun har lång erfarenhet och visar ett bra engagemang. Så jag tror verkligen på detta, berättar han.
Hur framtiden ser ut återstår att se. Blir responsen positiv finns det planer på fler lärlingsutbildningar i Älvsbyn, exempelvis inom handeln och hotell- och restaurangbranschen.

Faktaruta:
Vid frågor om utbildningen kontakta antingen Helena Hansson, Magnus Norberg eller skolans studievägledare Ulla Bergkvist.

TEXT & FOTO: ROBIN NILSSON

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.