Inger har JO anmält fallet Maria

Tvååriga Maria Gevokiyan från Blåsmark är utvisningshotad och fallt har berört flertalet  människor runt om i Sverige. Namninsamlingar sprids på fecebook, en fotograf vägrade ta hennes passbild. Nu är det Inger Lundbergs tur att agera och anmäler fallet till JO.

Inger är en av flera älvsbybor som följt Marias och hennes familjs kamp i media nu under hösten. Hon anser att Migrationsverkets agerande är fel och kände att något måste göras. Efter mycket noga övervägande skickade hon in en JO anmälan.

– Det räcker inte med att dela artiklar och namninsamlingar och gilla inlägg på facebook, något mer måste tas till och jag tycker att utvisningen strider mot den FN barnkonvention som Sverige skrivit under, säger Inger.Inger-Lundberg 2

Nu återstår för Inger att vänta på myndighetens besked, men hon har redan planerat sitt nästa drag: att skicka kopia på anmälan till regeringen.

– Vi kan inte behandla människor så här, det måste till en förändring, menar Inger.

Här nedan kan ni läsa hennes anmälan i sin helhet.

 

Älvsbyn den 26 december 2014.

 

Till Justitieombudsmannaen.

 

Anmälan: Migrationsverket

 

Undertecknad vill anmäla Migrationsverket för att inte följa den lagändring som, sommaren 2014, DS 2014:5, gjordes för att tillgodose barns rätt till skydd i särskilt ömmande fall.

 

Grund för anmälan:

 

Maria 2 år har bott i fosterfamilj I Blåsmark, Piteå sedan hon var sju dagar gammal. Hon har efter födseln aldrig bott med sina föräldrar. Modern är apatisk och sondmatas, och fadern är psykiskt sjuk. Nu hotas hela familjen av utvisning till Armenien. I familjen finns också en äldre bror, som bor i fosterhem i Skellefteå.

Maria pratar bara svenska och har ingen anknytning vare sig till föräldrarna eller hemlandet. Hennes advokat är övertygad om att hon i Armenien hamnar på barnhem. Fakta tagna ur Aftonbladet 24 december 2014. Både regionala medier och rikstäckande TV har rapporterat om fallet.

Maria är varken det första eller enda barn som hotas av utvisning sedan lagändringen trädde i kraft. Jag känner personligen till ytterligare ett fall, Mariam Salihi i Älvsbyn.  Dessa två fall är snarare regel än undantag.

Det är därför synnerligen viktigt att Migrationsverkets tolkning av lagändringen granskas, då Migrationsverkets praxis inte verkar följa nu gällande lagstiftning.

Jag anser att utvisningen strider mot i den senaste lättnaden som gjordes sommaren 2014. i lagen som gäller just barn och uppehållstillstånd.

Utvisningen strider också mot FNs barnkonvention som Sverige har skrivit under. Den nämns också i lagen, men har ännu inte gjorts till svensk lag.  

Strider inte migrationsverket mot DS 2014:5, då de förbereder utvisning genom att begära att pass ska tas innan de fattat slutgiltigt beslut? Handlar Migrationsverket lagenligt, moraliskt och medmänskligt korrekt?

Nej! Det anser jag inte att de gör. Min åsikt är att Migrationsverket bryter mot lagen om särskilt ömmande fall och jag kräver att NI gör en granskning av Marias fall. Granskningen ska också omfatta Marias bror, bosatt i Skellefteå. Under tiden granskningen pågår förväntar jag mig att avvisningshotet stoppas!

 Det är också viktigt att Justitieombudsmannen grundligt granskar hur bedömningarna går till i särskilt ömmande fall efter den lagändring, som inträdde i somras. Om jag skickat denna anmälan till fel instans, önskar jag få hjälp med att skicka den till rätt instans.

Tack på förhand!

Vänliga hälsningar

Inger Lundberg

Turistgatan 34t

942 34 Älvsbyn

070-3600087

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.