Folkpartiet Älvsbyliberalerna tar upp kampen om Vidsel – vill att kommunen tillhandahåller lokal för livsmedelsbutik.

18 DEC 2014
Skrivet av :

Folkpartiet Älvsbyliberalerna fick avslag när de ville lyfta frågan i KS. Nu skapar de debatt genom att skicka ut sina åsikter till media. 

20140903_barbro_036

Nedan kan du läsa deras skrivelse i sin helhet:

Vidsel behöver en mataffär!

 Vidselsborna saknar en mataffär och konkursförvaltaren söker nya ägare till fastigheten och även intressenter för att öppna en ny mataffär. Vad gör kommunen och vad kan kommunen göra?

Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att vi kan gör mer! Kommunen erbjuder stöd och information till en eventuell matvaruhandlare. Det räcker inte!

Vidsel är kommunens största by med a 650 invånare. I byn och i närområdet finns RFN, Biltestanläggning, Delikatessfabrik, stort hotell, Renkronans behandlingshem, Äldreboendet Violen och inte att förglömma Europas längsta obundna vattenfall, som drar många besökare året om.

Vidsels torg, hjärtat i byn, består av några privata hyresfastigheter. Vi menar, att det är rimligt att Älvsbyns kommun, via sitt fastighetsbolag, undersöker möjligheten att förvärva fastigheten Ica-raketen. Det är ett bra alternativ om inte konkursförvaltare hittar en seriös köpare till fastigheten. Köparen måste också vara villig att upplåta lokal till en matvaruaffär.

Varför då?

Älvsbyns kommun måste se till att en lokal finns och hyrs ut för att vara en matvaruaffär. Kommunen avser att under 2015 öppna en servicepunkt i Vidsel för att Vidselsborna ska få tillgång till kommunal service på nära håll. Det finns planer på att hyra lokal i Ica Raketens hus för det ändamålet.

I Älvsbyn finns, som jämförelse, ett kommunhus och då skulle Vidselsborna också ha ett kommunhus mitt i centrum. Ytterligare ett starkt vägande skäl är att kommunen är en stabil och långsiktig fastighetsägareägare på en marknad med sjunkande bopriser. Och vi väntar ju på en gruva i Laver! En framtid finns för en matvaruaffär finns i Vidsel!

Folkpartiet Älvsbyliberalerna anser att vi borde ha fått diskutera denna fråga på KS men vi fick avslag på vår interpellation. Den skrevs visserligen med kort varsel, men det var bråttom att få diskutera ärendet. Nu tar det ytterligare 2 månader innan vi kan få diskutera våra synpunkter. Kommunal stelbenthet! Vi väljer därför att skriva om vårt förslag i PT och andra media.

 

Älvsbyn behöver sina byar och fakta är, att om avfolkningen från byarna fortsätter så går flytten kanske inte till tätorten. Det finns det norsk forskning på! I Norge är byarna en tillgång. Det är vår skyldighet, att som politiskt parti anstränga oss till det yttersta och vända på alla stenar som finns. En mataffär ska finnas för de bofasta och turister i Vidsel med omnejd.

Vi förväntar oss att kommunledningen bjuder in invånarna och politikerna till konstruktiva överläggningar i frågan snarast möjligt.

 

Folkpartiet Älvsbyliberalerna

Lars-Ingvar Wendt

Inger Lundberg

Johannes Granström

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.