Mest skog för pengarna i Norrbotten

14 DEC 2014
Skrivet av :

Skogsindex dec2014Funderar du på att köpa skog? Då kanske det är läge att slå till! Bästa köpläget finns i Norrbotten enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. 

Mest skog för pengarna får du som köpare i Norrbotten, enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. Foto: Sverker Johansson.

Mest skog för pengarna får du som köpare i Norrbotten, enligt Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. Foto: Sverker Johansson.

Objekt nära tätorter är lättare att sälja. I utpräglad skogsbygd är det köparens marknad. Men oavsett geografiskt läge kan den som gör en grundlig analys av pris, virkesförråd och andra värden just nu göra en bra affär på fastighetsmarknaden, eftersom antalet spekulanter är få.
– Få spekulanter på marknaden gör att prisspridningen mellan objekten har ökat. Blir det budgivning kan priset sticka iväg, men ibland blir det överhuvudtaget ingen budgivning och då kan man som köpare göra en bra affär, säger Ulrik Abelson.
En annan tydlig trend är att skogsfastigheter utan byggnader är mer lättsålda, eftersom byggnader kräver underhåll.

Mest skog för pengarna i Norrbotten

I norr står fastighetsmarknaden stilla efter stormarna Ivar och Hilde.
– Det finns visserligen avsättning för stormvirket, men det stora utbudet har medfört oförändrade virkespriser, så avkastningsvärdet på fastigheterna i norr står stilla – eller backar till och med, säger Ulrik.
Ändå är skogsindex bäst i Norrbotten. Det är i Sveriges nordligaste län du som köpare får mest skog för pengarna.

Avvakta köp i stormdrabbade områden

I södra Sverige har fastighetspriset fortsatt att stiga sedan i våras – från Svealand och söderut med mellan två och fem procent. Samtidigt betalar sågverken bra för råvaran, vilket gjort att virkespriserna ökat mer än fastighetspriserna.
Ulrik Abelsons bedömning av dagsläget är alltså att det är köpläge både i södra och norra Sverige, men med viss försiktighet i stormområdena i Norrland. Där kan det vara en fördel att invänta en bättre fungerande virkesmarknad innan köpet av en fastighet verkställs.
– Min bedömning för det närmaste halvåret är att virkespriserna ligger kvar på nuvarande nivå i hela landet. Däremot bedömer jag att fastighetspriserna kommer att fortsätta öka i södra Sverige, men vara stillastående i Norrland.

FAKTARUTA
Skogsindex för alla landsdelar hösten/vintern 2014:
Område/ Marknadspris / Avkastning/ SKOGSINDEX
Norrbotten 24 480 kr/ha 22 920 kr/ha/ 1,07
Mellannorrland 37 100 kr/ha 31 830 kr/ha/ 1,17
Uppland 80 160 kr/ha 46 500 kr/ha/ 1,72
Västra Sverige 86 000 kr/ha 61 220 kr/ha/ 1,40
Södra Sverige 94 600 kr/ha 68 200 kr/ha/ 1,39
Fotnot: Skogssällskapets Skogsindex bygger på aktuell prisrapportering från hela landet. Genom att dividera marknadspris för en skogsfastighet med avkastningsvärde för virket får man en kvot som kan användas i jämförelser med andra fastigheter. Låg kvot innebär att du får mycket skog för pengarna, hög kvot betyder att du betalar för annat än virke (närhet till storstad, bra jakt, exploateringsmöjligheter etc). Aktuell uppdatering av Skogsindex finns alltid på skogssallskapet.se.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.