Småföretagen i Älvsbyn växer mest i landet

05 NOV 2014
Skrivet av :

En ny vetenskaplig undersökning av värdetillväxten bland småföretag i 73 803 aktiebolag visar att företagen i Sverige mår bäst i Älvsbyns kommun.

– Det var riktigt rolig läsning, en värdetillväxt på över 50 % verkar nästan orimligt bra, berättar Elisabeth Nordström, Företagarna i Älvsbyns ordförande.

– Nyckeln är det goda ledarskapet med företag i flera branscher som lär av varandra. Vi har duktiga företagare och entreprenörer i Älvsbyn med goda förebilder, berättar Pär Jonsson, näringslivschef på Älvsbyns kommun.

Pär Jonsson, näringslivschef, tycker att det är viktigt att man lär sig av varandra. Foto: Peter Lundberg

Pär Jonsson, näringslivschef, tycker att det är viktigt att man lär sig av varandra. Foto: Peter Lundberg

Enligt den nya undersökningen som gjorts av företagsvärderingsbyrån Valuation ligger Älvsbyns kommun på en klar förstaplacering gällande värdetillväxten i landet bland småföretagen under 2013. Rikssnittet för värdetillväxten hamnade på 4,3 %. Stockholm ligger på 4,0 % och Norrbotten har bästa tillväxten av alla länen med 9,1 %. Största tillväxten av landets kommuner har Älvsbyn och där landade siffrorna på hela 53,6 %. Det är 18 % mer än Götene kommun som hamnade på en andraplacering.

– Och då är exempelvis inte två av våra starka motorer Polarbröd och Älvsbyhus med i denna undersökning, eftersom de inte tillhör kategorin småföretag då de har fler än 49 anställda, betonar Pär Jonsson, näringslivschef på Älvsbyns kommun.

Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB. Foto: Pressbild

Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB. Foto: Pressbild

Vetenskaplig undersökning

För att få fram siffrorna har Valuation använt sig av en så kallad värdebarometer. Det är en sammanställning av de uppskattade värdena hos drygt 73 000 småföretag. Värderingstekniken tar sin utgångspunkt i företagens eget kapital. Utöver detta görs en analys av företagens förmåga att genera värdeskapande vinster under en längre tid framöver. Värderingen bygger på företagets specifika historiska utveckling under ett antal år. Detta gör att kortsiktiga variationer i ett företags förmåga att leverera avkastning endast får en begränsad inverkan på värderingen. Värderingen tar vidare hänsyn till branschspecifika egenskaper hos företagen.

– Resultatet visar att de svenska småföretagen allmänt sett mår ganska bra. Lönsamheten minskade något under 2013, men är ändå fortsatt god, säger ekonomie doktor Tomas Hjelström, expert på företagsvärdering och chefsanalytiker vid Valuation Företagsvärderingar i Sverige AB, som står bakom den nya värdebarometern.

Elisabeth Nordström, Företagarna i Älvsbyns ordförande, är glad över nyheten. Foto: Sterling Nilsson

Elisabeth Nordström, Företagarna i Älvsbyns ordförande, är glad över nyheten. Foto: Sterling Nilsson

Älvsbyn – ett norrbottniskt Gnosjö

Älvsbyn har drygt 8000 innevånare och hela 800 aktiva företag, vilket gör Älvsbyn till lite utav ett norrbottniskt Gnosjö. Enligt Elisabeth Nordström, ordförande i Företagarna i Älvsbyn, handlar det mycket om ett gott samarbete och ett varmt företagsklimat.

– Älvsbyn har en lång tradition av entreprenörskap och starka entreprenörer. Jag tror att den senaste skjutsen framåt handlar om vår och andras tilltro för vad den tänkta gruvetableringen kan göra för Älvsbyn. ”Framtidsrika Älvsbyn” – är en känsla som sprids.

Pär Jonsson, näringslivschef i Älvsbyns kommun. Varför tror du det går så bra för företagen i Älvsbyn?

– Här i kommunen finns goda förutsättningar för tillväxt med bra samarbete, korta beslutsvägar och ett gott näringslivsklimat. Samtidigt har vi kompetensöverföring mellan företagen på ett okomplicerat sätt, berättar han.

Fakta om Värdebarometern

  • 73 803 svenska aktiebolag med mellan 1 och 49 anställda ingår i undersökningen. De har alla en nettoomsättning som överstiger 250 000 kronor men understiger 92 miljoner kronor (10 miljoner euro) samt minst tre bokslut registrerade hos Bolagsverket.
  • Värderingsmodellen tar hänsyn till tre centrala delar i ett företags finansiella utveckling: företagets förmåga att skapa vinster, tillväxttakten samt viljan att återinvestera i företaget och därmed skapa en grogrund för framtida tillväxt. Interaktionen mellan de olika delarna är central för att förstå ett företags värde.

De 10 kommuner där företagen växer mest i Sverige

Värdetillväxten senaste året i procent.
Älvsbyn 53,6
Götene 35,6
Upplands-Bro 32,1
Jokkmokk 28,8
Bjurholm 27,3
Fagersta 24,1
Tranemo 21,1
Ale 20,2
Öckerö 20,0
Kristinehamn 19,7

Källa: Valuation värdebarometer

TEXT: ROBIN NILSSON

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.