Övningen Höstlöv har startat

10 NOV 2014
Skrivet av :

Den 10 till den 19 november 2014 genomförs den årligen återkommande övningen Höstlöv i Bodenområdet.

20141110_hostlov_puff

Övningen är ett av många exempel på den hur man enkelt kan samträna förbanden i norra Sverige. Under Höstlöv kommer mekaniserade förband understödda av indirekt eld och helikopterförband, allt under ledning av tredje brigadstaben, att samtränas i olika scenarion i de välanpassade övningsområden vi disponerar.

Deltagande förband i övningen är Artilleriregementet, Norrbottens regemente och Första helikopterskvadronen. I årets övning deltar cirka 500 soldater och officerare.

Mål och syfte
Målsättningen med övningen är att i ett nationellt scenario samöva i pluton, kompani och bataljon inom brigads ram. Detta genomförs med understöd av artilleri och helikopterförband. Samtidigt övas funktionskedjorna indirekt eld samt logistik mot högre chef, i det här fallet tredje brigadstaben.

Övningsområde
Övningen kommer till största del att genomföras på Bodens södra och Kusträsk skjutfält samt Hedenbasen. Viss verksamhet som är kopplat till Höstlöv genomförs på Vidselbasen samt på Lombens skjutfält utanför Kalix.

Information till allmänheten
Övningen genomförs i huvudsak på militära övnings- och skjutfält. Buller- och trafikstörningar kan uppstå i samband med övningen. Lastbilar, tunga hjul- och bandfordon trafikerar det allmänna vägnätet till och från våra skjutfält och övningsområden och i nära anslutning till dessa .

Trafikanter ombeds att hålla avstånd och att visa hänsyn i trafiken.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.