Miljonsatsning på jämställdhet i Norrbotten

19 NOV 2014
Skrivet av :

Fler kvinnor i basindustrin och fler män inom omsorgen. Det är ett av målen när länsstyrelsen då länsstyrelsen beslutade att bevilja 2,5 miljoner kronor till sex projekt för att testa modeller för ökad jämställdhet. Pengarna tas från den så kallade ramen för regeringsuppdraget; ”Jämställd regional tillväxt”.

MH900442480

Bakgrunden är den obalanserade könsfördelningen vid många av länets arbetsplatser.

”Det finns ett behov av att fler män lockas till kvinnodominerade arbetsplatser inom vård och omsorg och att fler kvinnor lockas till mansdominerade arbetsplatser som har koppling till länets basnäringar”, skriver Norrbotten länsstyrelse i ett pressmeddelande och konstaterar:
”Insatser behöver göras för att företagandet ska attrahera både kvinnor och män och att jämställdhet i företag ska främjas. Jämställdhet bidrar till att göra regionen attraktiv och leder till ett mer innovativt klimat. Ett jämställt län bidrar till att fler människor vill bosätta sig i Norrbotten och det skapar förutsättningar för hållbar tillväxt och utveckling.”

Därför prioriterar länsstyrelsen sex initiativ i länet som skall utprova modeller för en ökad jämställdhet på länets arbetsplatser. Projekten är följande:

Företagare och affärsnätverk:
Projektet syftar till att främja ett jämställt näringsliv i Bodens kommun.

Kompetens, utveckling, jämställdhet – Växla jämt:
Projektet drivs av Företagarna Norrbotten och syftar till att utarbeta en metod och praktisera ett arbetssätt för en könsbalanserad generationsväxling i Norrbottens näringsliv.

MångVäx:
Projektet syftar till att utveckla och praktisera en modell för att konkretisera jämställdhetsarbetet i företag. Projektägare är IUC Norrbotten.

Jämställt Jokkmokk 1:
Projektet syftar till att främja en attraktiv arbetsmarknad som lockar till sig både kvinnor och män med målsättningen att uppnå en jämställd arbetsmarknad i Jokkmokks kommun. Projektägare: Jokkmokks kommun.

Jämställd vägledning:
Projektet syftar till att genom processledning och utbildningsinsatser riktade till arbetsförmedlare på Arbetsförmedlingen förbättra möjligheten för kvinnor och män att göra yrkesval oberoende av kön. Projektägare: Winnet Norrbotten.

Jämställt i Jokkmokk 2:
Projektet syftar till att främja företagande bland kvinnor och män i Jokkmokk med målsättningen att uppnå ett jämställt näringsliv genom erfarenhetsutbyten, mentorskap och praktikplatser för unga. Projektägare: Strukturum AB.

Källa: Länsstyrelsen Norrbotten

.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.