Vad som gäller rent lagligt försökte presidiet bringa klarhet i. Landstingets jurist var i kontakt med experter på SKL (Sveriges kommuner och landsting).

Vid 17-tiden tog dock fullmäktige beslut om att avbryta mötet utan någon justering av protokollet.

Landstingsfullmäktige kommer att återupptas tisdagen 25 november klockan 10:00.

Fortsättning följer…