Konst cafe i norr om – Slow Art

12 NOV 2014
Skrivet av :

Peppe Bergström från Resurscentrum Konst Norrbotten berättade och visade bilder om en ny rörelse inom konsthantverket – Slow Art på tisdagskvällen. Då den pågående utställning på Galleri K är av denna typ.

20141111_slowart_002

Slow Art presenterar en rörelse inom konst och konsthantverk där teknik, material och arbetsprocess har getts en särskild betydelse.

Verken som visas har alla utförts i långsamma och ofta omständliga arbetsprocesser. Flera av konstnärerna har utvecklat helt egna tekniker för att nå de specifika uttryck de sökt, andra har valt att arbeta på samma sätt som hantverkare har gjort i flera sekler före dem. Hantverksprocessen i sig tillför värden som ett maskintillverkat föremål saknar. Värden som handlar om mänsklig närvaro och tid. Det handlar om att göra saker väl istället för snabbt, att värdera kvalitet istället för kvantitet.

I detta sammanhang står inte Slow Art för ett specifikt estetiskt uttryck. Tvärtom samlar begreppet såväl relativt traditionella former och tekniker som nyskapande uttryck och innovativa hantverkstekniska lösningar. Flera av de föremål som visas i utställningen befinner sig i gränslandet mellan konsthantverk och konst. Den gemensamma nämnaren är den långsamma tillkomstprocessen.

Se HÄR om pågående utställning ”1 Kubik Konsthantverk” 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.