”Gruvkrisen” berör inte planerna för Laver

29 NOV 2014
Skrivet av :

Laver-3-460x180

Det som i media benäms som en gruvkris handlar i själva verket om en råvarukris. Priset på järnmalm har halverats. Det gäller inte koppar.
– Prognosen för koppar ser bra ut. Det senaste seklet, från åren 1900 till år 2007 har väldens behov av koppar varit 608 miljoner ton. Prognosen för 25 år från år 2007 till år 2032 visar på ett behov av 680 miljoner ton, konstaterar Pär Jonsson, näringslivchef i sin blogg.

Par-JonssonNyligen hade Älvsbyns kommun ett möte med företrädare för Boliden om Laverprojektet.

– Samma kväll hade jag förmånen att lyssna på LKAB:s vd Lars-Erik Aaro som gav sin syn på framtiden för järnmalmsgruvorna, berättar Jonsson, som även delgav informationen på den senaste Företagarfrukosten i fredags.

Det senaste året har priset på järnmalm halverats. Marknadspriset har minskat från 140 dollar per ton hösten 2013 till dagens pris på 70 dollar per ton.

Priset på koppar har däremot legat stabilt på 6 700 dollar per ton det senaste året. Samtidigt har priset på zink har stigit med 16 procent, från 1,900 dollar per ton hösten 2013 till dagens nivå på 2,200 dollar per ton.

Laver-2-300x181

”Gruvverksamheter ligger långt tillbaka i förädlingskedjan och deras marknad svänger kraftigt i konjunkturcykler. När vi läser om gruvor och deras prognoser så är det viktigt att skilja på vad de producerar. LKAB och även Northland har det tufft när järnmalmspriserna viker samtidigt som Boliden med sin zink och koppar har en annan utveckling”, skriver Jonsson i sin blogg och fortsätter:

”Det är även olika handel för de olika råvarorna. Järn handlas direkt från gruva till stålverk medan zink och koppar handlas från gruva till smältverk via en mellanhand, LME, London Metal Exchange, vilket ger en dämpning i amplituden för de senare vad gäller konjunktursvängningar.

Olika råvaror har olika drivkrafter, en del råvaror drivs av infrastuktur och andra råvaror drivs av konsumtion. En ökande del av konsumtion i Kinas BNP driver upp behovet av koppar. Andra länder växer också inom konsumtion ex. Indien och delar av Afrika.

Slutsats: när ni diskuterar gruvverksamheter, skilj på råvaran!”

Läs Pär Jonssons blogg på: http://www.alvsbyn.se/naringslivsbloggen

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.