Gratisved stulen i Storforsen

27 NOV 2014
Skrivet av :

Under torsdagsmorgonen uppmärksammades en stöld i Storforsens naturreservat. När personalen kom till arbetet märkte man att vägbommen var förstörd och hjulspår ledde till reservatets vedbod. Där visade det sig att cirka sex kubik ved blev bytet vid kuppen. Händelsen är polisanmäld av kommunen.

– Det är jättetråkigt att det sker sådana här saker. Att det finns gratis ved att använda när man är där och besöker reservatet är en service som vi vill tillhandahålla för våra turister. Att det då finns personer som vill förstöra det är jättetråkigt, berättar Ulrica Hamsch, näringslivsutvecklare på Älvsbyns kommun och ansvarig för Storforsenområdet.

Vad kommer ni att göra nu?

– Det vi ska göra nu är att säkerställa i den mån det går att veden får vara ifred från tjuvar. Skadegörelsen kostar även pengar att åtgärda, pengar som hade kunnat gå till sånt som har nytta i området istället.

Vedstapeln innan stölden. Foto: Ulrica Hamsch

Vedstapeln innan stölden. Foto: Ulrica Hamsch

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.