Samråd om bostadsförsörjning

21 OKT 2014
Skrivet av :

På måndagskvällen hölls ett samrådsmöte om riktlinjerna för bostadsförsörjningen i Älvsbyn, där ett tiotal fastighetsägare och entreprenörer mött upp för att följa upp den arbetshandling som upprättats i ärendet.


Under ledning av Ingrid Karlsson, Miljö- byggchef och Annie Arnqvist arkitekt, som jobbat med framtagandet av riktlinjer för bostadsförsörjningen i Älvsbyn fördes en dialog om hur Älvsbyn skall se ut om 10 år fram mot 2030, med en vikande, bestående eller ökande befolkning utifrån en gruvetablering i Laver eller ej.

Efter en givande stunds arbete, så kunde riktlinjerna kompletteras med många tillägg och intressen som borde beaktas för en framtida bostadsförsörjning i Älvsbyn.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.