Polarbröd får Norrbottens miljöpris

15 OKT 2014
Skrivet av :
Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd. mottog priset i                                                     landstingshuset.

Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd. mottog priset i landstingshuset.

Polarbröd har tilldelats Norrbottens Miljöpris, Utmärkelsen delades ut i samband med landstingsfullmäktige i Luleå på tisdagen.

–  Vi känner oss hedrade att Norrbottens läns landsting uppmärksammar vårt arbete i omställningen till en uthållig försörjning, säger Anna Borgeryd, styrelseordförande Polarbröd.

 

För att stimulera och uppmärksamma goda miljöinsatser i Norrbotten har landstinget och ALMI ett gemensamt miljöpris. Priset kan ges till företag eller organisation som aktivt och framåtsyftande bedriver en verksamhet där miljö- och hållbarhetsarbetet är en central del i den framgång som uppnåtts.

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 42 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med nära 400 anställda på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne. Polarbröd har bakat bröd i 135 år och vill verka i många generationer framöver. Företaget vill vara en positiv kraft för omgivningen i omställningen till uthållig försörjning och investerar bland annat i egna vindkraftverk som sätts i drift 2014-2015.

Polarbröd har på ett lyckats integrera en stark ekonomi med ett tydligt fokus på ekologisk och social hållbarhet.

Några exempel på detta är:

·  Miljöbelastningen följs upp systematiskt sedan år 2000 med hjälp av miljöledningssystem

·  Företagets betydande miljöaspekter kring råvaror, energi, emballage och transporter följs kontinuerligt upp med nyckeltal.

·  Målet är att 2022 vara ett helt igenom hållbart företag med bland annat långsiktigt hållbara råvaror i hela Polarbröd samt fossilfria transporter

·  Koncernen investerar i bygget av fyra vindkraftverk för att under 2015 börja generera drygt 32 Gwh/år.

·  Energieffektivisering i anläggningarna pågår kontinuerligt och minskar energianvändningen per producerat kilo bröd

·  Transporterna till och från bagerierna utförs i möjligaste mån via järnväg.

·  Polarbröd är drivande i att samordna lastbiltransporter inom framförallt livsmedelssektorn i norra Sverige

·  Företagets ägare är drivande i frågor kring hållbar utveckling och verkar aktivt inom samhällsdebatten.

De primära kriterierna som gällt vid bedömningen av kandidaterna har varit följande:

·  Verksamheten har tydligt fokus på hållbarhetsfrågorna

·  Verksamheten är kreativ och nyskapande

·  Samverkan med andra i syfte att uppnå spridningseffekter av ett föredömligt miljöarbete till omgivning och region

·  Ambition och plan för fortsatt hållbarhetsarbete

Om Norrbottens miljöpris

Miljöpriset är instiftat av Norrbottens läns landsting och delas i år ut för 17:e gången. Från och med 2009 samverkar landstinget med Almi Företagspartner Nord och priset har fått namnet Norrbottens Miljöpris. Prissumman är 50 000 kr och ges till företag eller organisation som arbetar aktivt och framåtsträvande med miljöarbete i länet.

Om Polarbröd

Polarbröd är ett familjeföretag med hundraåriga traditioner i norrländsk brödkultur. Under de 42 år företaget funnits har det vuxit från ett litet familjebageri till Sveriges tredje största producent av matbröd, med 382 anställda. 2013 omsatte företaget 811 miljoner kronor och bakade drygt 38 000 ton bröd på de tre Polarbagerierna i Älvsbyn, Bredbyn och Omne.
Utstickarpriset 2014
Familjeföretaget Polarbröd som drivs av femte generationen bagarbarn har funnits i mer än 135 år
och vill verka i många generationer framöver. Under åren har Polarbröd hyllats för innovativa och resurseffektiva lösningar. En är Renklämman, världens första djupfrysta smörgås. En annan är Polarmetoden, sättet att hålla brödet färskt genom frysning. När Utstickarpriset instiftades under 2012 var det naturligt att premiera nytänkande för hållbarhet och då vann arkitekten Margrit Kennedy och ekonomen Bernard Lietaer för sitt ifrågasättande av något så grundläggande som pengarnas funktion. När priset delades ut för andra gången 2013 var temat ledarskap för hela världen. Att just bra ledarskap är en viktig ingrediens i ett företag är en självklarhet. Ellen MacArthur vann 2013 års Utstickarpris från Polarbröd. Hon prisades för sitt aktiva ledarskap och engagemang för en cirkulär ekonomi och en hållbar användning av våra resurser. Ett system där avfall på sikt inte existerar. Hennes insikter springer ur upplevelserna som jordenruntseglare, där överlevnad just handlar om att kunna hushålla med begränsade resurser. När priset i år ska delas ut för tredje gången premieras en utstickare som med ett helhjärtat engagemang tar sig an mänsklighetens utmaningar kring uthållig försörjning på ett sätt som inspirerar och berör andra.

Utstickarpriset är ett erkännande av modiga människor som går sin egen väg. Människor som visar hänsyn och handlingskraft, nytänkande och uthållighet. Vinnaren av Utstickarpriset belönas med en guldtacka 100 gram Bolidenguld. Begreppet utstickare är tätt kopplat till Polarbröds affärsverksamhet och används flitigt i Polarbröds bagerier. Utstickare är en stans som skär ut brödkakor ur degen. Utstickare lämnar ett avtryck i både degen och historien.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.