– Det har också framkommit uppgifter om att han har material, alltså olika preparat, som kan blandas till sprängämnen.