Mårdhund skjuten i Kåbdalis

Igår togs denna mårdhund en hona på 9,2 kg ca 10 km söder om Kåbdalis. Det är andra mårdhunden som tas i Kåbdalis trakten på ett halvår. Bägge med hjälp av östlaikatiken Päkkilä backens Raija (Axa).

Igår togs denna mårdhund, en hona på 9,2 kg, ca 10 km söder om Kåbdalis. FOTO Rune Stokke

Igår togs denna mårdhund, en hona på 9,2 kg, ca 10 km söder om Kåbdalis. Det är andra mårdhunden som tas i Kåbdalistrakten på ett halvår. Bägge med hjälp av östlaikatiken Päkkiläbackens Raija (Axa).

Päkkiläbackens Raija "Axa" - östsibirisk laika som bland annat jagar mårdhund.  FOTO Rune Stokke

Päkkiläbackens Raija ”Axa” – östsibirisk laika som bland annat jagar mårdhund.
FOTO Rune Stokke

I Sverige liksom i övriga Europa saknar mårdhunden naturliga fiender och räknas som ett skadedjur, då den kan ge stora skador på sjöfågellivet och groddjuren där den etablerar sig.

Värd för dvärgbandmask och rabies

Med mårdhunden har dvärgbandmasken gjort sitt intåg i landet, en parasit som kan smitta till människan till exempel via bär och svamp. Ännu är dock förekomsten av masken väldigt liten, och det finns därför inga särskilda rekommendationer gällande förtäring från skogens skafferi. Mårdhunden kan också sprida rabiesviruset.

Projekt mot ökning av mårdhundar

För att hålla mårdhundsstammen nere och förhindra fortsatt spridning mellan de nordiska länderna, har länsstyrelsen drivit ett förvaltningsprojekt mellan 2010-2013. Projektet har varit förvaltningsmässigt framgångsrikt och har även ökat medvetenheten hos Sveriges befolkning på de problem främmande skadliga arter kan innebära.

Om förvaltningen skulle upphöra skulle vi enligt våra modeller inom 10 år ha mer än 10 000 mårdhundar i Sverige, framför allt i Norrbotten.

Denna siffra kan tyckas orealistiskt hög, men stämmer väl överens med hur utvecklingen har sett ut i Finland där man 1970 sköt 800 mårdhundar, år 2000 sköt man 85 000 mårdhundar och 2012 nästan 180 000 mårdhundar.

Nordiskt samarbete

Den fortsatta förvaltningen är en prioriterad naturvårdsfråga för de nordiska länderna, och projektet fortsätter nu bland annat genom att utveckla samarbetet för att stoppa mårdhunden från att sprida sig mellan länderna. I Sverige finansieras den nationella fortsättningen av Naturvårdsverket, som även tidigare varit delaktiga.

FOTO: Rune Stokke

 

LÄS MER

Mårdhundsprojektet
Om dvärgbandmask i Sverige

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.