Karin fick utmärkelsen Hållbart Ledarskap av Näringslivets Miljöchefer

19 OKT 2014
Skrivet av :
Lena Ander generalsekreterare Nätverket för Hållbart Näringsliv , Karin Bodin vd Polarbröd och Ylva Öhrnell ordförande Nätverket för Hållbart Näringsliv tillika miljö & kvalitetschef DHL.

Lena Ander generalsekreterare Nätverket för Hållbart Näringsliv , Karin Bodin vd Polarbröd och Ylva Öhrnell ordförande Nätverket för Hållbart Näringsliv tillika miljö & kvalitetschef DHL.

Polarbröds VD Karin Bodin får utmärkelsen Hållbart Ledarskap 2014 av Näringslivets Miljöchefer. Hon prisas för sitt engagemang som sträcker sig långt utanför den egna verksamheten och har sin utgångspunkt i flera generationers långsiktiga företagsbyggande.

Utmärkelsen Hållbart ledarskap tilldelas personer som genom ett föredömligt ledarskap har bidragit till att praktiska handlingar har tagits mot social, ekonomisk och/eller ekologisk hållbarhet i organisationen eller i samhället. Pristagarens insatser skall präglas av framåtanda, nytänkande och affärsmässighet.

– Jag är glad och mycket stolt över detta pris. Jag ser det som en uppmuntran för oss i Polarbröd att fortsätta den resa vi påbörjat mot uthållig försörjning, en resa som kräver engagemang av många, säger Polarbröds VD Karin Bodin om att ta emot priset för Hållbart Ledarskap 2014.

Juryns prismotivering för HÅLLBART LEDARSKAP 2014
”Årets pristagare vågar sätta ambitiösa kortsiktiga såväl som långsiktiga mål för sitt företags väg mot hållbarhet. Engagemanget sträcker sig långt utanför den egna verksamheten och tar utgångspunkt i flera generationers långsiktiga företagsbyggande med sikte på att lämna över ett starkare och mer hållbart företag till kommande släktled. På ett engagerande och trovärdigt sätt stimulerar hon såväl medarbetare som leverantörer till egna hållbarhetsengagemang. I sin vilja att driva företagets ansvar för hållbar energiförsörjning investerar Polarbröd också i egna vindkraftverk och visar därmed att man arbetar från ett helhetsperspektiv. För sin förmåga att inspirera och samtidigt ta ett övergripande hållbarhetsansvar, utses Karin Bodin, Polarbröd till vinnare av Hållbart ledarskap 2014.”

Prisutdelningen skedde i samband med Näringslivets miljöchefers jubileumskonferens Hållbarhet 2.0 den 16 oktober i Stockholm. Utmärkelsen består, förutom äran, av ett vandringspris i form av en glasstatyett i återvunnet glas, utformat av glaskonstnären Jonas Torstensson.

Juryn för Hållbart Ledarskap består 2014 av:
Inga Birath von Sydow, ordförande för Social Venture Network Sweden
Katarina Henryson, sångerska medlem i The Real Group
Johan Kuylenstierna, vd Stockholm Environment Institute
Claes Sjöberg, chefredaktör för Miljörapporten
Ylva Öhrnell, ordförande Näringslivets Miljöchefer

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.