Huvudleden Östermalmsleden är fastställd

15 OKT 2014
Skrivet av :

Gårdagens nyhet om ny huvudled längs Östermalmsleden vållade en livlig debatt om uppskyltningen gällde eller inte.

Efter ett kortare kontroll av offentliga handlingar som Älvsbyn Just Nu genomfört hos Kommunen som berör detta ärende har vi hittat, Protokoll från Myndighetsnämnden från 2014-09-25 med Justeringsdatum 2014-09-30 (2 sidor) som styrker att detta beslut är taget, justerat och gällande.

Samt att även Älvsbyns kommuns Lokala trafikföreskrifter om huvudled på Östermalmsleden 0428/2014 115 som träder i kraft 2014-10-15 finns upprättat och gäller.

Går att läsa som PDF:er nedan.

20140925_proto_myndn sid1

20140925_proto_myndn sid2

20141015_lokal trafik 0428 2014 511

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.