Ett steg närmare en gruva i Laver – och tusen nya jobb i kommunen

04 OKT 2014
Skrivet av :

Laver 2

Gruvbrytningen i Laver närmade sig ytterligare ett steg när Boliden nyligen ansökte om bearbetningskoncession till Bergsstaten. Fyndigheten jämförs med Aitik och i Älvsbyn med omnejd stiger förhoppningarna. En gruva skulle skapa runt tusen nya arbetstillfällen i kommunen.
– Det är visserligen bara planer än, men visst känns det oerhört spännande, tycker Helena Öhlund, kommunalråd.

Efter provborrningar, analyser och idéstudie lämnade Boliden, på måndagen den 29 september, in den ansökan som i praktiken innebär att bolaget vill säkra rättigheterna för en gruva i Laver utanför Älvsbyn.
– Alla partier i komunfullmäktige är positiva till en gruvbrytning. Men det är viktigt att prövningarna sker på rätt sätt. Inte minst ur miljösynpunkt. Laver ligger desutom i ett Natura 2000-område, påpekar Helena Öhlund i en direktintervju med P4 Norrbotten.

Helena Öhlund intervjuas om Laver och kommunens förhoppningar. FOTO: STERLING NILSSON.

Helena Öhlund intervjuas om Laver och kommunens förhoppningar. FOTO: STERLING NILSSON.

Ett dagbrott i Aitiks storlek kommer att orsaka stora sår i terrängen.
– Enorma arealer kommer att tas i anspråk. Men Boliden har varit duktiga på samråd med allmänheten och även fört samtal med samebyarna. Det känns bra med ett gruvbolag som har lång erfarenhet av gruvbrytning.

 

Gruvsamhället Laver. Då Europas modernaste. FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Gruvsamhället Laver. Då Europas modernaste. FOTO: LÄNSSTYRELSEN

Har hittat örnens vingar

Det omtalade och sägensomspunna gruvsamhället Laver, utanför Älvsbyn, försvann över en natt när koppargruvan lades ner efter andra världskriget. Den nu aktuella fyndigheten ligger alldeles i närheten.

– De som var med på 1930- och 1940-talet har förklarat att malmkroppen till formen ser ut som en örn om den betraktas uppifrån. Men tyvärr så startades den första gruvan i näbben, berättar Bill Nilsson, tidigare kommunalråd i Älvsbyn, och en av dem som länge trott på en renässans för Laver.

Bolidens grafiska modell över fyndigheten påminner minsann om en fågel. De gamla gubbarna hade rätt.

Bolidens grafiska modell över fyndigheten påminner minsann om en fågel. De gamla gubbarna hade rätt.

Bolidens egna grafiska modeller av fyndigheten liknar också en fågel. Så de gamla gubbarna hade förmodligen rätt. Med moderna metoder och förbättrad prospektering har gruvbolaget äntligen hittat vingarna.

 

En miljard ton

Den kartläggning som Boliden hittills har gjort pekar på att det finns över en miljard ton som går att utvinna. Större volymer än de som göms i jättedagbrottet Aitik utanför Gällivare.
En behovsinventering av personalförsörjningen, som gjorts av konsulterna Tommy Nilsson och Åsa Edin på beställning av kommunen, visar att en eventuell gruva i Laver komer att ge nära tusen nya jobb.
– Redan i dag skapas arbetstillfällen men ingen blir gladare än jag om och när spaden sätts i jorden för en ny gruva, säger Bill Nilsson.

 

Resterna av den gamla gruvlaven i Laver.

Resterna av den gamla gruvlaven i Laver.

965 nya jobb

Gruvbolaget Boliden har bokstavligt talat stenkoll på rekryteringsbehovet om gruvan i Laver förverkligas och har detaljerat beskrivit vilka kompetenser som efterfrågas. När brytningen kommer igång behövs totalt 600 kollektivanställda och 100 tjänstemän.
På kollektivsidan utgörs dessa av 325 bergarbetare, 90 mekaniker, 45 elektriker, 80 drifts- och underhållsentreprenörer plus 60 processoperatörer. Bland tjänstemännen är behovet; 20-30 arbetsledare, 10-15 ingenjörer, åtta miljöexperter, fem projektledare plus personaladministratörer, ekonomer och annan administrativ personal.

Gamla gruvan...

Gamla gruvan…

Men det är inte bara Boliden som behöver folk. En gruvetablering ställer också större krav på service och en rad samhällsfunktioner. Samtidigt påverkas det lokala näringslivet i allra högsta grad. Tommy Nilssons och Åsa Edins inventering visar att det utöver Bolidens behov krävs ytterligare 265 nya tjänster. Hundra av dem inom den offentliga sektorn.

Bearbetningskoncessionen som Boliden lämnat in till Bergsstaten är ett av två tillstånd som krävs för en gruva. Det andra är ett miljötillstånd. Tillståndsprocessen brukar ta ett par tre år. Att driftsätta en gruva minst dubbel så lång tid.

– Vårt tidsspann som vi har internt vill jag inte kommentera. Vi kan inte påverka projektets totala tidsplan då myndighetsbeslut ligger utanför vår kontroll, säger Peter Richardson.

”Vi är exalterade”

Men även om Bolidens ansvariga försöker undvika att skapa falska förhoppningar så påstår många att kopparfyndigheterna i Laver överträffat gruvbolagets egna förväntningar.
När Bolidens ledning, i samband med en bolagsstämma, för första gången uttalade sig offentligt om resultatet från provborrningarna var det med starka ord.
– .Vi är exalterade, berättade Lennart Evrell, VD, till TT.
FAKTA LAVER:

 • Laver var ett gruvsamhälle cirka 50 kilometer väster om Älvsbyn.
 • Som mest bodde cirka 350 personer där.
 • Epoken blomstrade mellan åren 1936 till 1947.
 • Kring gruvan byggdes ett toppmodernt samhälle med fjärrvärme, rinnande vatten, vattentoaletter och elektriska spisar i varje hus. En enorm lyx på den tiden.
 • I samhället fanns även simhall, biograf, solarium och ett modernt gatusystem.
 • När gruvbrytningen upphörde flyttades husen.
 • Gatusystem, dynamitförråd, samt mer och mindre tydliga rester av framförallt husgrunderna vittnar fortfarande om gruvepoken.
 • Laver är ett välbesökt utflyktsmål. Informationen på platsen är riklig, bland annat genom skyltar och gamla fotografier. Gatunamnen finns också kvar.

 

 

FAKTA AITIK:

 • Dagbrottet ligger strax söder om Gällivare i Norrbotten och är Sveriges största koppargruva.
 • Varje dag, dygnet runt bryts och transporteras en stor mängd berg i Aitiks dagbrott. Fyndigheten består av kopparkis som bland annat innehåller koppar, guld och silver.
 • Arbetet sker med några av världens största maskiner. I Aitik används bergstruckar som lastade väger 570 ton och vars hjul är fyra meter i diameter. Grävmaskinerna har skopor som rymmer upp till 45 kubikmeter berg. Hjullastarna väger 210 ton. Borrmaskinerna har en vikt av 181 ton och borrar 16 meter djupa hål.
 • Aitik har över 560 anställda och är Gällivare kommuns största privata arbetsgivare.
 • Aitik ska, som alla andra gruvor, efterbehandlas när verksamheten upphört. Efterbehandlingen av gruvan sker successivt och redan nu kan goda resultat av arbetet påvisas.
 • Källa: Bolidens hemsida.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.