Bråda dagar för Kvinnojouren Pärlan

Nu råder bråda dagar för medarbetarna i Kvinnojouren Pärlan. Föreningen har funnits i snart 20 år och detta ska firas med föreläsning, middag och underhållning och man hoppas på att skapa en inspirerade stämning som gör att föreningen kan fortsätta sitt arbete även i framtiden.

Åsa Vedin (ordf), Anki Hjort (anställd), Tina Hollstedt (ledamot).

Åsa Vedin (ordf), Anki Hjort (anställd), Tina Hollstedt (ledamot).

Kvinnojourens historik

För 20 år sedan togs initiativet till att starta en kvinnojour i Älvsbyntryckningar från angränsande kommuner visade att det fanns ett behov, då de hade många stödsökande som kom från Älvsbyn.

Ett gäng driftiga tjejer tog tag i saken och drog igång en studiecirkel som sedan kom att resultera i den ideella förening Kvinnojouren Pärlan.

– Jag har fått berättat att de i början gick de runt på byn och knackade dörr för att ragga medlemmar, säger Ingela Sundman som varit med sedan 1997.

Uppförsbacke

Den första perioden var jouren helt ideell och  man lyckades ordna fram medel så man hade råd att finansiera en lokal att vara i. Ekonomin löstes till en början med en liten del bidrag samt gåvor och donationer. Däremot fanns ingen möjlighet till boende för de stödsökande kvinnorna.

1999 hade jouren en uppförsbacke. Resurserna var dåliga och  medlemsantalet sviktade.

– Vi ville inte kalla det kris, men det var en tung periodminns Ingela.

Åsa Vedin, Ordförande Kvinnojouren Pärlan hoppas på stor uppslutning vid 20-årsjubileet

Åsa Vedin, Ordförande Kvinnojouren Pärlan hoppas på stor uppslutning vid 20-årsjubileet

Så kom vändningen

År 2000 kom så en lösning och jouren fick möjlighet att bidrags anställa en kontorist på 25% vilket var nödvändigt för de dagliga administrativa sysslorna, som det innebär med att stötta kvinnorna som söker hjälp. Med fortsatt hårt ideellt arbetet och möjlighet till ytterligare en 50% bidragsanställd  har jouren lyckats hålla sej flytande i nu 20 år!  Idag har jouren möjlighet att erbjuda ett skyddat boende, med plats för en kvinna med barn.

– Denna möjlighet har vi tack vare att vi idag har ett bra samarbete med Älvsbyns kommun. Vi får ett verksamhetsbidrag som gör att vi klarar av att driva föreningen, men även idag bedrivs vårt arbete till stor del på ideell basis, säger Åsa Vedin Ordförande i föreningen.

Nya trender

Och att det är ett viktigt insats råder det ingen tvekan på.  År 2013 utförde jouren 170 stödåtgärder viket kan jämföras med dryga 20st 1998.

– En stor skillnad som vi kan se idag bland de stödsökande, är att när vi startade var det uteslutande svenska kvinnor som sökte hjälp, medan det idag till stor del är kvinnor med utländsk bakgrund som vi stöttar,  säger Ingela.

Bråda dagar

Nu råder alltså bråda dagar med att förbereda inför firandet . Firandet den 24 oktober börjar för de som vill med mingel och tilltugg i Forums foajé (kl 1.006) för att sedan fortsätta med föreläsning av Olof Röhlander.

– Olof är inspiratör och en av Sveriges  populäraste föreläsare, säger Åsa och hoppas på stor uppslutning.

Därefter fortsätter firandet på Polar hotell med middag och underhållning av Silver hair blues ladies.

– Vi har valt att göra detta under positiva former och hoppas att de som kommer, ung som gammal, kvinna som man, ska lämna kvällen med ny inspiration och känslan av att vi alla kan blicka framåt och skapa vår framtid, säger Åsa.

 

Foto: Kvinnojouren pärlan

kvinnojouren pärlan

 

Läs mer om Kvinnojouren här!

 

 

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.