”Årets Hållbar utveckling” – hittar gömda förmågor

19 OKT 2014
Skrivet av :
Andrej Spiridonov och Karin Hultén-Barnes, arbetsledare på Jobbcentralen.

Andrej Spiridonov och Karin Hultén-Barnes, arbetsledare på Jobbcentralen.

Tro, hopp och mycket kärlek. Det kan vara tre framgångsrika drivkrafter i ett företag. Jobbcentralen, mottagare av priset ”Hållbar utveckling” är ett utmärkt exempel på detta.

– Vi har kämpat hårt i fem år. I både med- och motvind, förklarar Britt Hällerstrand som gläds storligen över utmärkelsen som kan ses som ett erkännande.

Jobbcentralen är ett medlemsägt så kallat socialt företag. Målsättningen är att medlemmar och styrelseledamöter ska representera ett genomsnitt av samhälle och näringsliv där en mångfald av kompetens, ålder, kön, bakgrund och nätverk skapar förutsättningar till en utveckling av arbetsintegrerande verksamheter som i sin tur bygger på socialt ansvarstagande.

– Mångfalden är helt klart nyckeln till vår framgång, säger Britt.

Jobbcentralens vision är att med engagemang och inspiration utveckla individers personliga resurser till en arbetsmarknad där ingen är överflödig. Genom verksamheten har många fått chansen att hitta tillbaka ut på arbetsmarknaden igen. Jobbcentralen är också viktig ur integrationssynpunkt för nysvenskar.

– Tack! Jag är jättestolt, hälsar arbetsledaren Andrej Spiridonov.

Juryns motivering:

”Med sin tilltro till människan har de hittat möjligheter att återupprätta gömda förmågor. Samtidigt har de visat på en tilltro till integration och mångfald i direkt handling.”

gala 24

Andrej Spiridonov, Britt Hällerstrand och Karin Hultén-Barnes, Jobbcentralen, mottar priset ”Årets Hållbar utveckling”.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.