Ny plan för bostäder

08 SEP 2014
Skrivet av :

Helena & NCC_webb

I samband med den tilltänkta gruvetableringen i Laver kommer Älvsbyns kommun ha minst 700 nya arbetstillfällen år 2020. Dessa arbetare kommer att behöva någonstans att bo och därför pågår nu ett omfattande arbete med att ta fram en ny bostadsförsörjningsplan för hela Älvsbyns kommun. Processen med bostadsförsörjningsplanen beräknas vara färdig i oktober.

– Jag vill poängtera att bostadsfrågan är viktig för oss oavsett om det blir gruvstart eller ej. Framförallt är det redan idag brist på mindre bostäder som möjliggör för äldre människor att sälja sina hus och därmed försvåras det också för familjer att flytta till orten, säger Helena Öhlund, kommunalråd i Älvsbyns kommun.

Det färdiga materialet ska utgöra en strategi för bostadsförsörjningen i Älvsbyns kommun och ligga till underlag för planering av bostäder under kommande år.

Helena Öhlund_webb

Etablerat kontakt med ledande företag
I ett första steg har Älvsbyns kommun därför etablerat kontakt med bland andra NCC som är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag.
– Det är bra att Älvsbyns kommun är ute i god tid, säger Mats Eklund avdelningschef för NCC Norrbotten och menar på att det möjliggör ett hållbart koncept där både infrastruktur och själva bostäderna noggrant hinner planeras så att man kan bygga till rimliga kostnader.
– Vi vill ha kontakt med alla som är intresserade av att bygga. Det är viktigt att många får komma till tals och det gäller att vi för samtal och dialog med alla inblandade innan några beslut fattas, säger Helena Öhlund.

Attraktiva tomter
Några tomter för denna typ av bostäder är inte fastställda ännu men i den nya detaljplanen finns det några tänkbara områden, bland annat Lekentomten och vid återvinningscentralen vid Lomtjärnsgatan.
– Helt klart är Lekentomten attraktiv, bekräftar Helena Öhlund, men säger sig samtidigt inte vara främmande för att ta en titt på möjligheter på privat mark om behov skulle uppstå.

Sportringen

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.