Kungen inviger Sveaskogs ekoparker Varjisån och Piteälven

01 SEP 2014
Skrivet av :

Piteälven-1280

HMK Carl XVI Gustaf inviger idag Sveaskogs ekoparker Piteälven och Varjisån. I och med denna invigning har Sveaskog genom sina ekoparker skyddat 175 000 hektar skog med höga naturvärden i 36 ekoparker runt om i Sverige. Helena Öhlund, kommunalråd i Älvsbyns kommun är med under dagen.

– Detta markerar slutet på en lång resa som påbörjades för över tio år sedan. Jag är stolt över att vi med våra ekoparker avsätter 175 000 hektar skog med höga naturvärden. Det är också glädjande och hedrande att Kungen, som vistas regelbundet i våra ekoparker, har möjlighet att inviga Piteälvenoch Varjisån, låter Per-Olof Wedin, vd på Sveaskog meddela i ett pressmeddelande.

Sveaskog lanserade konceptet ekoparker år 2002 och den första parken att invigas var Ekopark Omberg år 2004. Tanken är att identifiera stora landskap på 1000-tals hektar där skogen och naturen kännetecknas av höga naturvärden. Men Sveaskog skyddar inte bara dessa områden – vi utför även naturvårdande skötsel i dem för att gynna den biologiska mångfalden.

– För varje ekopark som invigs så tecknar vi avtal med Skogsstyrelsen om ett 50-årigt skydd. Det ger ekoparken bra förutsättningar för att utveckla sin artrikedom. Med skyddet av ekoparker ger vi därmed människor och framtida generationer goda möjligheter att uppleva en rik natur, säger Stefan Bleckert, naturvårdschef på Sveaskog.

Den 1 september inviger alltså Carl XVI Gustaf Piteälven och Varjisån som ligger cirka fem mil norr om Arvidsjaur. Ekoparkerna utgör totalt 21 000 hektar och präglas av Piteälvens rika fiskfauna samt Varjisåns särpräglade bergsklippor med häckande kungsörn och pilgrimsfalk.

Norrbottens landshövding Sven-Erik Österberg och Skogsstyrelsens generaldirektör Monika Stridsman samt Björn Anderson, generaldirektör Statens Fastighetsverk, och Älvsbyns kommunalråd Helena Öhlund medverkar även de under invigningen.

 

H.M. Konung Carl XVI Gustaf

H.M. Konung Carl XVI Gustaf
Foto: Alexis Daflos

Vad är en ekopark?

  • En ekopark är ett större sammanhängande skogslandskap med höga naturvärden och naturvårdsambitioner.
  • En ekopark är minst 1000 hektar stor och minst 50 procent av den produktiva skogsmarken används som naturvårdsareal. I ekoparkerna styr de ekologiska värdena över de ekonomiska.
  • Sveaskog har skapat 36 ekoparker som de sköter efter särskilda skötselplaner de har gjort i samråd med myndigheter, ideella organisationer, samerna, med flera.

 

Fakta: Sveaskog.se

Om Skribenten
Vår reporter Sara är en aktiv sexbarnsmamma som ger järnet med järnen i elden. Detta även om arbetet på Älvsby Församling tar upp en heltid. Så då kan man väl säga att det är fullt upp.