Kommunen kollar på utveckling av centrumkärnan

14 SEP 2014
Taggar : ,
Skrivet av :

Älvsbyns kommun är mitt uppe i att plocka fram en fördjupning av översiktsplanen för Älvsbyns centrum. Kommunens nya samhällsplanerare Arben Vojvoda arbetar just nu med att titta på vägen mellan Lomtjärnsparken och brandstationen.

– Det finns god potential, berättar han.

För en tid sedan lyfte Myndighetsnämnden frågan om det skulle behövas en centrumplan för Älvsbyn, detta i samband med flertalet bygglovsärden. I en skrivelse till Kommunstyrelsen (KS) skriver nämnden:

”För att samhället ska kunna utvecklas i önskad riktning anser nämnden att det behövs ett helhetsgrepp där hänsyn tas till befintliga estetiska värden samtidigt som man tittar på var bostäder kan byggas, hur handeln kan utvecklas och hur parkeringsfrågor, tillgänglighet och trygghetsfrågor i framtiden kan lösas”.

I skrivelsen föreslår Ingrid Karlsson, miljö- och byggchef på Älvsbyns kommun, att kommunen inleder ett arbete med en fördjupad översiktsplan för Älvsbyn och att detta genomförs under 2014/2015 samt att arbetet sker i egen regi med konsultstöd.

Arben Vojvoda, ny samhällsplanerare på Älvsbyns kommun

Arben Vojvoda, ny samhällsplanerare på Älvsbyns kommun

Potential finns

I början av augusti fick kommunen en nyanställd vid namn Arben Vojvoda. Arben kommer ursprungligen från Kosovo, men flyttade till Sverige 2008 där han utbildade sig till statsplanerare vid Malmö högskola. Nu arbetar han på kommunen som samhällsplanerare. Hans första arbetsuppgift är att arbeta med centrumplaneringen, där fokus ligger just nu på vägen mellan Lomtjärnsparken och brandstationen.

– Just nu arbetar vi mest med att se vad vi skulle kunna göra där. Det finns potential på att utveckla den vägen. Vi har tänkt undersöka angående en parkeringsplats vid Lomtjärnsparken, för dom som finns nu räcker inte. Till exempel om det är något evenemang där så är det alltid överfullt, berättar han.

Vill öka förtätningen

Förutom parkeringsbristen så tittar man även på den rådande bostadsbristen och om det finns något ställe där man skulle kunna uppföra hyreshus. Man tittar även på fler cykelvägar och gångbanor, samt eventuell minskning av bilismen och ökad förtätning.

– Jag kommer sen att presentera det jag har tagit fram för min chef, berättar Arben.

2015, när allt är gått igenom och det har tagits ett beslut, skickas ärendet vidare till budgetberedningen för vidare handling. Tillslut landar dokumentet på politikernas bord, som på sin tur tar det eventuella slutgiltiga beslutet.

TEXT & FOTO: ROBIN NILSSON

Sportringen

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.