Fler drunknade i sommar

03 SEP 2014
Skrivet av :

Svenska Livräddningssällskapets, SLS, preliminära sammanställning över omkomna visar att 20 personer omkom genom drunkning under augusti i år jämfört med 21 personer under augusti 2013.

20140903_drunk_puff

Totalt har 110 personer omkommit i år genom drunkning jämfört med 103 under samma period 2013.

Under sommarmånaderna juni, juli och augusti 2014 har 81 personer omkommit genom drunkning vilket är det högsta antalet sedan 2002.

Av de totalt 81 drunkningsolyckorna under de tre sommarmånaderna 2014 har 16 olyckor inträffat i samband med fritidsbåtar. Det är en mer än under samma period 2013.

Antalet omkomna i badolyckor har under de tre sommarmånaderna 2014 ökat till 43 omkomna jämfört med 32 omkomna under samma period 2013.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.