Den bilfria dagen

23 SEP 2014
Skrivet av :

Till trafiknämndens öppenhus på måndagen kom många som ville diskutera trafikfrågor med de lokala politikerna.

Allt från skyltning av vägar, tillgänglighet till affärer samt åtgärder för att minska trafikproblem med parkering längs Nygrensvägen, Sihedsgatan och Dalgatan under luchtiden på Älvsby Folkhögskola var heta ämnen.

Parkering vid Lomtjärnsparken längs Älvåsvägen/Barrgatan vid evenemang i parken lockade till många nya infallsvinklar, där det under denna vecka skall fastställas i trafiknämnden vad som skall ske med parkering och kommande trafikreglering där.

Den nya bevakningen av Q-Park inom , med skyltning och parkeringsskivan utkrävdes en bättre och utförligare information om före det börjar gälla den 1/10.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.