Utflyktsmål med mervärde

välkommen till kantabergsheden mindre

Samiska lämningar och minnen från skogsbruket finns bevarat på Kantabergsheden, som idag huvudsakligen tjänar som boställe för vår Norrbottniska fauna.

På Kantabergsheden finns lämningar efter samiska boplatser och härdar (eldstäder). I skogen finns också stubbar i märklig höjd. Det fanns nämligen en tid då träden höggs i bekväm ståhöjd. Skogsbruket förde med sig byggandet av så kallade krontorp, varav många finns kvar och tjänar som bostäder idag. Tjärdalar har också bränts i området.

Ensligt men lätt att finna

Den tydliga informationen vid stigens början lockar till att få veta mer. Kantabergsheden ligger lite ensligt till, från vägen förbi Södra Vistträsk svänger man av i närheten av den bro som korsar Vistån. Tack vare tydliga vägvisare är det dock lätt att hitta rätt.

Kantabergsheden är ett trevligt utflyktsmål på klassiskt norrbottnisk tallhed. En rejäl bro tillåter obehindrat korsande av Vistån, och stigen är lätt att se och följa. Längs stigen kan blåbär under rätt tid på året plockas ur hand i mun, ett klart plus för småbarnsföräldern.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.