Matilda föreslår gemensam VD för de kommunala bolagen

27 AUG 2014
Skrivet av :
Matilda Wiklund, gruppledare för centerpartiet, vill utreda strukturen för de kommunala bolagen med målet att öka samordningen, alternativt genomföra en sammanslagning av bolagen.

Matilda Wiklund, gruppledare för centerpartiet, vill utreda strukturen för de kommunala bolagen med målet att öka samordningen,
alternativt genomföra en sammanslagning av bolagen.

Bättre samordning eller sammanslagning och gemensam VD för de båda kommunala bolagen. Det är vad Matilda Wiklund, c, föreslår i en motion till kommunfullmäktige. 

Läs hela motionen nedan:

”Bolagsstrukturen i de kommunala bolagen

Under de senaste åren har det vid flera tillfällen inom politiken i Älvsbyn diskuterats kring de kommunala bolagen. Information och samordning och styrning och uppföljning mellan politiken och företagen samt mellan företagen har varit under luppen och visat på otydligheter gång på gång.

Bolagen har var sitt verksamhetsområde men ofta borde dessa vara mer samordnade vilket torde ge en effektivare och mer ekonomisk användning av de kommunala skattepengarna. Dessutom kan det vara dags att se över om vi ska ha en gemensam VD istället för två.

C föreslår därför att Älvbyns Kommun
• ska utreda strukturen för de kommunala bolagen med målet att öka samordning alternativt genomföra en sammanslagning av bolagen.
• Att flera alternativ ska läggas fram inför beslut, med ekonomiska och verksamhetsmässiga konsekvenser.
• Att motionen behandlas snarast.”

/Matilda Wiklund gruppledare C i Älvsbyn 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.