Älvsbyn historiskt unikt

en stig till forntiden

Älvsbyns kommun rymmer en del, ur historiskt perspektiv, unika platser. Kanske har alltför få besökt dessa kulturarv som bevaras för dagens och framtidens  människor? Vi vill gärna berätta mer.

Vuollerim har under en längre tid profilerat sig med hjälp av de lämningar från stenåldern som hittats där. Att bygden bär spår efter 6000 år gamla bosättningar har hjälpt till för att folk i allmänhet lägger samhället på minnet. Kanske kan Älvsbyns kommun uppmärksamma våra forntida tillgångar på liknande sätt?

Länsstyrelsen har märkt upp stigar och fornlämningar på ett exemplariskt sätt. Dessa stolpar gör stigarna lätta att följa.

Länsstyrelsen har märkt upp stigar och fornlämningar på ett exemplariskt sätt. Dessa stolpar gör stigarna lätta att följa.

Även om Norrbottens äldsta boplats (Dumpokjauratj, 9800 år gammalt) finns utanför Arjeplog, har vi ett fantastiskt arv att förvalta. Mer kulturhistoria till folket!

Förslag till historiska utflyktsmål

Finnäset
En stenåldersboplats med gravrester och skörbränd sten, rester efter vikaresälar och fiskar som åts. Fångstgropar och rester av kolmilor.

Kantabergsheden
Samiska härdar, forntida boplatser och tjärdalar på Kantabergsheden. Spår efter skogsbruket.

Laver
Samhället Laver som var toppmodernt på sin tid, överlevde blott tio år innan koppargruvan slog igen. Sveriges då modernaste samhälle hade centralvärme, vattenklosetter och elektricitet. När samhället lades ner flyttades många av husen till andra platser, men det finns husgrunder och gator kvar.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.