Inventering visar – tusen nya jobb till Älvsbyn om gruvan i Laver öppnas

19 JUN 2014
Skrivet av :
Tommy Nilsson och Åsa Edin presenterade en behovsinventering av personalförsörjningen i Älvsbyn om en gruva i Laver öppnas.

Tommy Nilsson och Åsa Edin presenterade en behovsinventering av personalförsörjningen i Älvsbyn om en gruva i Laver öppnas.

Öppnas en gruva i Laver skapas nära tusen nya jobb i Älvsbyns kommun. Det visar den behovsinventering av personalförsörjningen som gjorts av konsulterna Tommy Nilsson och Åsa Edin.
– Vi går en spännande framtid till mötes, konstaterade kommunalrådet Helena Öhlund, när rapporten presenterades på torsdagen i samband med företagarfrukosten på Polar Hotell.
Gruvbolaget Boliden har bokstavligt talat stenkoll på rekryteringsbehovet om en gruva öppnas i Laver och har detaljerat beskrivit vilka kompetenser de behöver. När brytningen kommer igång behövs totalt 600 kollektivanställda och 100 tjänstemän.
På kollektivsidan utgörs dessa av 325 bergarbetare, 90 mekaniker, 45 elektriker, 80 drifts- och underhållsentreprenörer plus 60 processoperatörer. Bland tjänstemännen är behovet; 20-30 arbetsledare, 10-15 ingenjörer, åtta miljöexperter, fem projektledare plus personaladministratörer, ekonomer och annan administrativ personal.
– Genom Lavers närhet till Skellefteå-området kan ändå en hel del funktioner samköras, berättade Tommy Nilsson.

Pär Jonson, näringslivschef, och Helena Öhlund, kommunalråd, tycker att Älvsbyn går en spännande framtid till mötes.

Pär Jonson, näringslivschef, och Helena Öhlund, kommunalråd, tycker att Älvsbyn går en spännande framtid till mötes.

Men det är inte bara Boliden som behöver folk. En gruvetablering ställer också större krav på service och en rad samhällsfunktioner. Samtidigt påverkas det lokala näringslivet i allra högsta grad. Tommy Nilssons och Åsa Edins inventering visar att det utöver Bolidens behov krävs ytterligare 265 nya tjänster. Hundra av dem inom den offentliga sektorn.
– Det gäller att kompetenssäkra på alla områden, påminde Åsa Edin.
Dessutom står både kommunen och företagen inför stora pensionsavgångar. Detta gäller kanske främst inom den kommunala sfären där rekryteringfrågorna blir ett delikat framtida problem. Inte minst när det handlar om att locka lärare, barnskötare, undersköterskor, civilekonomer, socionomer, socialsekreterare och andra till Älvsbyn.

 

Leif Engström från Boden tror att hans egen kommun kommer att dräneras på kompetens om en gruva öppnas i Laver. "Men det är väl trots allt ett angenämt problem för hela femkanten", menade han.

Leif Engström från Boden tror att hans egen kommun kommer att dräneras på kompetens om en gruva öppnas i Laver. ”Men det är väl trots allt ett angenämt problem för hela femkanten”, menade han.

Öppnas en gruva kommer också konkurrensen om arbetskraften att hårdna. Det visar erfarenheter från Kiruna och Malmfälten där många söker sig till gruvnäringen eftersom lönerna och förmånerna är bättre än inom exempelvis den offentliga sektorn.
– Ska man se det positivt så kanske en gruvetablering leder till att kvinnolönerna i Älvsbyn höjs. De är i dag generellt låga, påpekade Helena Öhlund.
I sammanhanget kan också nämnas att Bolidens ambition är att 30 procent av de anställda i Laver ska vara kvinnor.

Utöver det ovan uppräknade behovet av 965 tjänster lär det även skapas ett hundratal jobb hos de underentreprenörer som Boliden behöver för gruvbrytningen.

Intresset för informationen om Laver var stort och restaurangen på Polar Hotell var fylld till sista stol.

Intresset för informationen om Laver var stort och restaurangen på Polar Hotell var fylld till sista stol.

Beslutar Boliden om brytning i Laver väntas en gruva stå klar omkring år 2020. Men innan dess ska gruvområdet och anriksningsverket färdigställas. Det innebär att gruvan föregås av en hektisk byggperiod.
– Då kommer ännu mer folk att befinna sig i Älvsbyn. Men erfarenheterna visar att denna fas till största delen utgörs av tillfälliga arbetare som pendlar in och ut, förklarade Pär Jonsson, näringslivschef.
Inför den eventuella gruvetableringen behöver också kommunen planera för bostäder och utbildningar.
– Nu startar vi ett program för mark- och anläggningsarbetare på gymnasiet. Det är en bra förberedelse. I övrigt vi har en hel del utmaningar att se fram mot. Men de är av positiv karaktär som stämmer väl överens med vår vision ”Framtidsrika Älvsbyn”. Vi kommer att behöva folk och för ungdomarna är det viktigt med utbildning, inte minst på gymnasienivå, betonade Helena Öhlund.

Helene Löwinger, företagare från Piteå, har blivit nyfiken på Älvsbyn.

Helene Löwinger, företagare från Piteå, har blivit nyfiken på Älvsbyn.

FOTO: STERLING NILSSON

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.