Kostnadsfri skolskjuts till grundskolan

23 JUN 2014
Skrivet av :

Kommunen är enligt skollagen skyldig att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i grundskolan, obligatoriska särskolan och gymnasiesärskolan. Vid beslut om skolskjuts ska hänsyn tas till färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. Kommunen ska besluta om vilka avståndsregler som ska gälla.

Gymnasieelevernas resor regleras i lagen om kommunens skyldighet att svara för vissa elevresor. Enligt lagen framgår att för en elev som har rätt till studiehjälp ska elevens hemkommun ansvara för elevens kostnader för dagliga resor mellan bostaden och skolan.

För närvarande åker 284 grundskoleelever och 155 gymnasielever skolskjuts. Flertalet gymnasieelever åker till gymnasieskolor inom fyrkanten.
ÄB Skolskjuts

”Det ska vara lika för alla”

Ulla Sidenmark är skolskjutsansvarig i Älvsbyns kommun. Hennes arbete går bland annat ut på att gå igenom och besluta om vilka som får skolskjuts.

Hur tycker du att det fungerar än så länge?

Jag tycker att det går bra. Det är klart, nog finns det vissa saker man får kritik för, men jag beslutar utifrån fastställda regler. Det finns vissa kriterier som måste uppfyllas för att man ska kunna få skolskjuts. Det ska vara lika för alla, betonar hon.

Vissa undantag

Det är inte bara färdlängden som bestämmer om du har rätt till skolskjuts. Är trafikförhållanden dålig under vissa delar av läsåret kan du bli beviljad skolskjuts, så kallad vinterskjuts.

Avståndsregler

Förskoleklass – åk 1 Längre än 2 km (avståndsregeln gäller ej tätort)

Åk 2 – 3 Längre än 3 km

Åk 4 – 5 Längre än 4 km

Åk 6 – 9 Längre än 5 km

Gymnasiet Längre än 6 km

TEXT & FOTO: ROBIN NILSSON

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.