Kommunen satsar på efterfrågestyrd trafik under sommaren

19 JUN 2014
Skrivet av :

Busslinjen 244 från Älvsbyn till Bredsel hade ett underskott på 800 000 kronor per år och upphörde därför den 12 juni.  Linje 242 från Bredsel finns fortfarande kvar, men turen 12:20 från Bredsel är bortplockad. Detta skapade en del oro bland vidselborna. Därför valde kommunen att införa efterfrågestyrd trafik, från Vidsel till centralorten.

Den 12 juni startade kommunen sin senaste landsbygdssatsning vid namn efterfrågestyrd trafik. Satsningen går ut på att de som bor i Vidsel har möjlighet att åka kollektivt tisdagar och torsdagar under sommaren.  Ulrica Hamsch, näringslivsutvecklare och ansvarig för landsbygdsutveckling på Älvsbyns kommun, är personen som har hand om satsningen.

Vad är efterfrågestyrd trafik?

Efterfrågestyrd trafik är anpassat efter behovet. Det innebär att man ringer dagen före till Länstrafikens kundservice på 0771-100 110 och beställer sin resa. Dagen efter kommer en bil alternativt en mindre buss och hämtar upp. Det beror på hur många som åker. Man betalar vanlig busstaxa för resan och resten av kostnaden står kommunen för.

Varför har ni valt att göra den här satsningen?

I och med att den tidigare bussturen 12:20 inte kommer att gå så löser vi det i sommar genom att tillämpa efterfrågestyrd trafik med avgång som tidigare 12:20, två gånger i veckan. Returresan gör man med den ordinarie linjen 242, som går hem klockan 16.15. Turen kommer att gå tisdagar och torsdag.

Vad har du för förhoppningar?

– Jag hoppas att de resenärer som har åkt bussen fortsätter att åka med den här efterfrågestyrda trafiken. Att man kan känna att det är ett alternativ att ta sig ner till Älvsbyn. Men är det så att det visar sig att ingen åker, då visar det att det inte finns något behov. Men är det tvärtom och den är full, så kanske vi måste ta in extra. Det beror på helt hur många det är som åker.

Om Skribenten
Robin är en flitiga medhjälpare.