Får nytt tak

21 JUN 2014
Skrivet av :

Fastigheten Lingonstigen 2 på stigarna får nu ett nytt tak, ovanpå de plana gamla taket byggs nu ett nytt sadeltak nere på markplanet i sektioner.

20140619_nyttak_003
20140619_nyttak_puff

 Sedan lyfts det hela upp och bildar det nya taket, på samma sätt som övriga husen på stigarna fått tidigare.

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.