Entreprenöriellt lärande i Älvsbyn

04 JUN 2014
Skrivet av :

På tisdagen bjöd skolchef Jan-Erik Backman med ledningsgrupp och rektorer in till en redovisning av hur deras fortsatta arbete med entreprenöriellt lärande kommer att fortsätta inom alla skolor inom kommunen.


Entreprenöriellt lärande är ingen ny inriktning av skolarbetet utan ett förhållningssätt i lärandet, där Skolverket och Professor Mats Westerberg från LTU har utbildat lärare i Älvsbyn kommun inom entreprenöriellt lärande under det senaste året, där nu arbetet fortsätter inom hela skolorganisationen.

I Älvsbyns skolors vision går att läsa att:

Skolan i Älvsbyns kommun fokuserar på kunskap och goda relationer.

Verksamheten utgår från vetenskap och beprövad erfarenhet.

Flickor och pojkar, kvinnor och män ges lika förutsättningar i en jämnställd verksamhet.

Skolan är en lärande organisation där kreativitet, inflytande och samarbete genomsyrar det livslånga lärandet, idag och i framtiden.

Där det entreprenöriella lärande präglas av att elever/barn utvecklar följande förmågor genom undervisningen: mod, ansvar, initiativ, kreativitet, upptäckarlust, se möjligheter, samarbete, nyskapande.

I skolan ska barn och elever lära sig för livet. Utbildningen skall inriktas på att utveckla förmågor och färdigheter som vårt nutida och framtida samhälle kräver och efterfrågar. Flickor och pojkar ska ha lika makt och möjlighet till lärande och utveckling. Elevernas engagemang och aktivitet i skolarbetet ska öka.

Detta genomförs nu med en gemensam strategi inom Älvsbyns skolor där kompetensutveckling, synliggörande och återkopplingar, professionellt friutrymme samt långsiktigt & hållbart arbete skall genomsyra det entreprenöriella lärandets förhållningssätt.

Här nedan kan du se en film om det Entreprenöriella lärandet inom Älvsbyns kommun.

 

Om Skribenten
Trodde att han gått i pension men har insett att han nu har mer att göra än han någonsin haft som grönklädd.