Centrumutveckling med öppet sinne

01 JUN 2014
Skrivet av :

Storgatan-1

Med öppet sinne ska centrumhandeln i Älvsbyn utvecklas. Därför deltar kommunen i ett projekt; ”Dags att designa Norrbotten”.  Tillsammans med Luleå Tekniska Universitet samt etablerade arkitekter granskas tätorterna i åtta kommuner.

– Resultatet från projektet blir en del av fördjupningen av översiksplanen i Älvsbyn, berättar Pär Jonsson, näringslivschef, i sin blogg…

”Myndighetsnämnden har i samband med olika bygglovärenden inom centrum i Älvsbyn lyft frågan om att det skulle behövas en centrumplan för Älvsbyn. För att samhället ska kunna utvecklas i önskad riktning anser nämnden att det behövs ett helhetsgrepp där hänsyn tas till befintliga estetiska värden samtidigt som man tittar på var bostäder kan byggas, hur handeln kan utvecklas och hur parkeringsfrågor, tillgänglighet och trygghetsfrågor i framtiden kan lösas. Projektet genomförs under år 2014-1015”, förklarar Jonsson.

Lekentomten med ICA:s etablering och en planerad hyresfastighet med hälsocentral påverkar centrum i Älvsbyn.

– En bra kommunikation mellan Storgatan och Lekentomten är en viktig fråga för utvecklingen av Älvsbyns centrum, betonar Jonsson.

Inredningsbyrån Tango i Piteå, som även sysslar med marknadsföring och utbildningar, är en av aktörerna som kallats in för att ge sin syn på hur Älvsbyns centrumhandel kan utvecklas.

– Vi har besökt flertalet av Älvsbyns butiker och frågat vad dom tycker att man ska göra för att utveckla handeln i Älvsbyn. Sedan har vi sammanställt allt material till en nulägesanalys. Så snart lär det nog hända en del saker som berör handeln. Det har varit ett omfattande och kul uppdrag, och som en bonus har vi fått lära känna en massa trevliga Älvsbybor. Vi kan verkligen rekommendera ett besök till Älvsbyn – trevliga, mysiga butiker och en god stämning, skriver Gunnar och Ingrid Forslund ägare av Tango.

”Förra veckan genomfördes ett projektmöte i Kiruna där det gamla centrumet granskades på plats och det nya centrumet granskades på skisser. Det har varit många lärorika möten i projektet där ingenjörer, ekonomer och arkitekter möts i inte helt gnisselfria diskussioner. Bästa utvecklingen får vi om vi umgås med oliktänkande. Men det kräver att vi alla är öppen till sinnet i dialogen”, skriver Pär Jonsson i sin blogg…

Läs hans blogginlägg i sin helhet genom att klicka här….

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.