Starkt bokslut även 2013 – trots rådande marknadsläge

09 MAJ 2014
Skrivet av :

alvsbyhus bokslutÄlvsbyhus visar återigen upp ett mycket starkt bokslut för 2013. Omsättningen i koncernen landade på 1.054 miljoner kronor. Resultatet efter finansnetto på 238 miljoner kronor.

I år firar Älvsbyhus 70 år, 70 år av framgång. Långsiktighet, uthållighet, tydliga mål och affärsmässighet är några av faktorerna som gjort Älvsbyhus till den största husleverantören i Sverige under hela 2000-talet. Samtliga av dessa 70 år har bolaget redovisat ekonomiska överskott, inte ett år med röda siffror.

– Den stabila ekonomin ger bolaget en stor trygghet, vi vet att vi orkar och överlever i tuffa tider med lågkonjunkturer. De tiderna nyttjar vi till att satsa på och utveckla både produkt och medarbetare, för att återigen vara i framkant när konjunkturerna vänder, säger Kent Johansson VD Älvsbyhus AB.

– Ekonomin ger även en trygghet till våra kunder. De behöver inte vara oroliga att beställa en katalog eller ett hus av oss, vi kommer att finnas kvar och leverera det vi lovat dem.

Älvsbyhus har också förmånen att verka på flera marknader; Sverige, Finland och Norge. Det är sällan samma konjunkturläge i samtliga länder, vilket gör bolaget mindre sårbart. I dagsläget är det Sverige som ökar och står för volymerna. Exportmarknaderna Finland och Norge är inne i en mer
stagnerande marknad, vilket är precis motsatt läge mot för något år sedan.

Med den stabila ekonomin som grund, kan samtliga fyra produktionsenheter i Sverige och Finland fortsatt vara igång, en ständig planering och anpassning av tillverkningen mellan enheterna sker beroende på var försäljningen ökar eller minskar.

– Att få förmånen att vara ekonomichef för Älvsbyhus känns tillfredställande samtidigt som det är en stor utmaning, säger Jonas Ögren, som tillträdde som ny ekonomichef för koncernen 2012. Det är ett hårt arbete med många enheter inom koncernen och en internationell verksamhet, vilket ställer höga krav på kompetens och samsyn. Älvsbyhus ekonomi är exemplariskt skött sedan alla år och det känns fantastiskt att få ta vid stafettpinnen och fortsätta att vara med och bidra till utvecklingen.

Bolaget siktar nu framåt med en gemensamt framtagen vision för hela koncernen. Alla medarbetare utför ett fantastiskt bra arbete och det kommer att belönas med en Jubileumsfest i Stockholm den 24 maj. Då firas 70-årsjubileet under trivsamma former på Artipelag i Värmdö. Samtliga anställda med respektive är inbjudna.

– På festen blickar vi tillbaka på vår historia, men framförallt framåt. Vi ser framtiden an med stor tillförsikt och kommer att göra allt för att fortsätta verka i många år framöver, avslutar Kent Johansson.

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.