Polarbröds miljöengagemang tar steget in på den politiska arenan

22 MAJ 2014
Skrivet av :
Polarbröd har testat en av världens första eldrivna distributionsbilar.

Polarbröd har testat en av världens första eldrivna distributionsbilar.

Polarbröds miljöengagemang och arbete för en ekologiskt hållbar produktion tar nu steget in även på den politiska arenan. Under Almedalsveckan på Gotland berättar bagerikoncernen från Älvsbyn om sina satsningar och sin filosofi.

– Almedalsveckan är lite av en examen för oss där vi redovisar hur det går för oss i vårt hållbarhetsarbete, både rent praktiskt hos oss själva men också kopplat till en vidare utblick på samhällets försörjningsläge i stort, säger Anna Borgeryd, styrelseordförande i Polarbröd.

Anna Borgeryd.

Anna Borgeryd.

Frågor som kommer att ställas är bland andra; Hur säkrar ett samhälle bäst sin försörjning? Dagens matförsörjning är ohållbar och måste förändras för att i framtiden kunna mätta ännu fler människor utan att förstöra planeten. Vad äter vi i en framtid där vi inte längre använder fossil energi för att driva traktorer och mala mjöl? Hur odlar vi mat utan att förlita oss på olja? Hur ser en realekonomiskt korrekt resultatredovisning ut? Vilka länder kommer att stå starka i framtiden? Hur ska företag, konsumenter, politiker och samhället tillsammans angripa den avgörande utmaningen: en uthållig försörjning?

Polarbröd är lite av en föregångare genom inköp av egna vindkraftverk för produktion av förnybar el och även tester av eldrivna distributionsbilar.

– Det är roligt att intresset är så stort, det är också en bekräftelse på att det är fler än vi som känner allvaret: Vi måste konkret ställa om våra försörjningsflöden för att mänskligheten ska sluta övertrassera planetens gränser,säger Anna Borgeryd,

Polarbröd träffas under Almedalsveckan den 30 juni på Restaurang Isola Bella, Södra kyrkogatan 20 i Visby.

Karin Bodin.

Karin Bodin.

Men det är inte enbart Arrangörerna av Almedalsveckan som kallat på Polarbröd. Inbjudningarna och föreläsningarna är många. I dag, den 22 maj, deltar Karin Bodin, VD, på konferensen Foodservice’14 i Stockholm som är riktad till beslutsfattare inom restaurang och storhushållsbranschen. Hon talar om hållbarhet som en del av Polarbröds konkurrensstrategi.

I dag talar även Anna Borgeryd på Tillväxtdagarna i Umeå, ett initiativ från Swedbank som bidrar till ett samtal mellan näringsliv, politik, akademi och opinion om tillväxt på lokal, regional men också nationell nivå. Tillväxtdagarnas idé bygger på att främja nätverkande och relationsbyggande. Polarbröd kommer finnas med på seminariet ”Hållbarhet, långsiktighet och tillväxt – hänger det ihop?”, där syftet är att ur ett filosofiskt perspektiv lyfta hållbarhetsfrågorna. Anna Borgeryd, styrelseordförande och koncernstrateg på Polarbröd, kommer att prata om vad hållbarhetsutmaningarna innebär för utsikterna för global tillväxt.
– När vi pratar om tillväxt är det viktigt att klargöra vad det är vi vill ska växa. Det är ju knappast växthusgasutsläpp, radioaktivitet eller kostnaderna för extremväder, till exempel. Att betrakta en BNP-ökning som ett kvitto på att ett lands välstånd har ökat blir allt mer förlegat, och i ljuset av ökande ojämlikhet och av hur vi övertrasserar biosfärens gränser är den kortsiktiga jakten på ständigt ökad ekonomisk omsättning allt farligare som övergripande samhällsambition, säger Anna Borgeryd.

,

Johan Granberg.

I går, onsdag, var Polarbröds inköps- och logistikansvarige, Johan Granberg, i Vreta Kloster för att tala om sin syn på trender inom hållbarhet och fossilfria transporter.

– Jag berättade hur och vad Polarbröd gör och varför vi satsar på hållbara affärer, säger Johan Granberg.

 

 

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.