Polarbröd önskar partiöverskridande åtagande för en hållbar välfärd

25 MAJ 2014
Skrivet av :
Anna Borgeryd, styrelseordförande i Polarbröd, ger sig in i den politiska debatten.

Anna Borgeryd, styrelseordförande i Polarbröd, ger sig in i den politiska debatten.

Vissa frågor borde vara parti- och generationsöverskridande, precis som demokrati, säkerhet och mänskliga rättigheter. Hit hör vår förmåga att hållbart förvalta de livsavgörande förutsättningarna för välfärd och utveckling, nämligen världens ekosystem och ett stabilt klimat. Det skriver Polarbröds styrelseordförande Anna Borgeryd tillsammans med Johan Kuylenstierna, Johan Rockström, Nina Ekelund och Svante Axelsson i en debattartikel i Ny Teknik.

Så skriver Anna Borgeryd, Johan Kuylenstierna, Johan Rockström, Nina Ekelund och Svante Axelsson.

”Det politiska samtalet i Sverige behöver breddas och tydligare inkludera dessa mer långsiktigt avgörande utvecklingsfrågor. Därför har skribenterna formulerat en appell till Sveriges politiker inför de stundande valen. Den har nu undertecknats av 44 personer som finns på listan över Sveriges miljömäktigaste. Appellen kallas ”En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten”, och lyder:

Vi bedömer att svårigheten för Sverige att politiskt agera i paritet till miljöutmaningarnas betydelse, förklaras av att miljö och hållbarhet fortfarande betraktas som en partipolitisk sektor. Det är dags att lyfta debatten om en hållbar välfärd till en strategisk fråga för Sveriges framtid. En rättvis och långsiktig svensk såväl som global välfärd, kräver en ekonomi oberoende av fossila bränslen, en rik natur med bärkraftiga ekosystem och ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta.

– I bland verkar beslutsfattare tro att hållbarhet är en etisk fråga, eller en lyx som vi kan unna oss senare när vi ”har råd” med det. Det är ett olyckligt missförstånd, eftersom det som är ohållbart kommer att sluta fungera, och ju längre vi väntar med omställningen desto tuffare blir den. Vi är många som behöver hjälpas åt för att åstadkomma en uthållig försörjning, så att vi skapar möjligheter att leva gott inom planetens gränser, säger Anna Borgeryd .

 

Nu hoppas vi att appellen ”En politik för hållbar välfärd i samklang med planeten” ska få genomslag i konkret politik.

Vi önskar:

1. Politiker som ser en bärkraftig miljö som en systembärande fråga som utgör basen för vår framtida välfärd och därmed driver en aktiv miljöpolitik som en del av ett ansvarsfullt ledarskap.

2. Politiker som kraftfullt och gemensamt tar sig an omställningen till en uthållig försörjning och välfärd, och därmed agerar för att lösa de långsiktigt avgörande miljöfrågorna.

3. Politiker som tydligare agerar utifrån de starka samband som råder mellan en rad grundläggande och systemövergripande miljöutmaningar och i stort sett alla politikområden, inklusive finans-, utrikes-, säkerhets- och biståndspolitik.”

Om Skribenten
Våra gästskribenter består av personer som intresserar sig för allt som berör Älvsbyn med omnejd. De bidrar med bilder, reportage och artiklar som vi får inskickade. Allt för en ännu mer levande sida.